Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 16-08-2018

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Strategiplaner

Sagsnummer: 18/23708

Strategiplaner


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget foretager en drøftelse.

Sagsfremstilling
Byrådet har vedtaget syv politikområdet for denne byrådsperioden 2018 – 2021, som er:
  • Bosætning, erhverv og infrastruktur.
  • Kultur, medborgerskab og dannelse.
  • Miljø og natur.
  • Sunde børn.
  • Sunde voksne.
  • Uddannelse og arbejdsmarked.
  • Økonomi, ledelse og innovation.
 
 
På baggrund af de syv politikområder skal der udarbejdes et antal strategiplaner, der erstatter de tidligere udarbejdede temaplaner.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Casper Rasmussen gav en kort orientering om hensigten med politikområderne og det fremtidige arbejde med strategiplaner.
Hvilke strategier skal der efterfølgende udarbejdes? Hvilke personer ønsker Folkeoplysningsudvalget at inddrage i dette? Emne til Foreningsmødet, eller selvstændige cafémøder?
Punktet sættes på de fremtidige møder i Folkeoplysningsudvalget.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen

2.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Intet.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

3.Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune

Sagsnummer: 14/9452

Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
I Vejen Kommune er der 3 kunstgræsbaner; en i Rødding og to i Vejen, og disse lejes af de omkringliggende foreninger.
I Føvling er man også i gang med at planlægge en kunstgræsbane og flere er måske på vej.
 
Folkeoplysningsudvalget nedsatte i møde den 12. april en mindre arbejdsgruppe, der skulle undersøge behovet for kunstgræsbaner og evt. placering af flere baner.
Arbejdsgruppen har holdt møde med nogle af kommunens fodboldklubber før sommerferien.

Tidligere behandling
16.11.2017 Folkeoplysningsudvalget.
22.02.2018 Folkeoplysningsudvalget.
22.03.2018 Folkeoplysningsudvalget.
12.04.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-11-2017
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og der kom forslag om, at der skal laves en strategi på dette område, og at der laves en indstilling til udvalget for sundhed, kultur og fritid om, at der skal tages stilling til antal og placering, af eventuelle fremtidige kunstgræsbaner i Vejen Kommune.
 
Forvaltningen skal lave en opgørelse over fodboldklubbernes medlemsantal.
 
 
 
Afbud: Jørgen Thøgersen og Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 12-04-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og udvalget besluttede, at nedsætte et udvalg bestående af Jørn, Peter og Bent.
Administrationen indkalder til første møde.
 
 
 
Afbud: Brian Kronborg

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Arbejdsgruppen gav en orientering om de den foreløbige proces.
Punktet sættes på næste møde i Folkeoplysningsudvalget.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

4.Foreningsmøde efteråret 2018

Sagsnummer: 17/8556

Foreningsmøde efteråret 2018


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
I lighed med tidligere år afholder Folkeoplysningsudvalget foreningsmøde med samtlige folkeoplysende foreninger.
 
Der skal aftales dato, sted og emner for mødet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Foreningsmødet afholdes den 31. oktober 2018 kl. 19.00 i Glejbjerg Fritidscenter. Af emner blev foreslået, at deltagerne skal aktiveres i mødet og idéudveksle, om bl.a. anerkendelse af frivillige og samarbejde klubberne imellem.
Der vil blive planlagt et selvstændigt foreningsmøde med aftenskolerne i Vejen Kommune.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

5.Ansøgning fra Vejen Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Vejen Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 2.000.

Sagsfremstilling
Vejen Gymnastikforening søger om tilskud på 8.000 kr. til opstart af nyt tilbud der hedder ”En for alle – alle for en”.
 
Det nye tilbud er til piger og drenge med autisme eller en ADHD diagnose. Det kan være svært for børn med disse diagnoser, at opnå succes i et almindeligt foreningstilbud og derfor går Vejen Gymnastikforening med overvejelser om at tage initiativ til et specielt tilrettelagt tilbud, netop til denne gruppe børn. Tilbuddet vil blive rettet mod børn fra fem år og opefter.
 
For at tilgodese målgruppen vil der maksimalt kunne være otte deltagere på holdet og da der samtidig vil være behov for indkøb af en del specielle redskaber, som foreningen ikke råder over, bliver det ikke alene en dyr opstart, men også et dyrt hold driftsmæssigt for foreningen. Så derfor søger Vejen Gymnastikforening om tilskud til opstart af dette nye tilbud.
 
Budget:
 
Bobles redskaber – 4 stk. af ca. 500 kr. pr. stk.= 2.000 kr.
Tæppefliser – 15 stk. af ca. 63 kr. pr. stk.=    945 kr.
Rullebrætter – 4 stk. af ca. 700 kr. pr. stk.= 2.800 kr.
Kegler – 10 stk. af ca. 40 kr. pr. stk.=    400 kr.
Tøndebånd – 10 stk. af ca. 80 kr. pr. stk.=    800 kr.
Bolde=    300 kr.
Gul blød tale bold ca. Ø15 cm=    150 kr.
Whiteboard tavle 30x45 cm med tuscher og magneter=    200 kr.
Sæbebobler – 4 stk. (stimuli)=    100 kr.
Små plastbolde Ø5 cm – 20 stk. (mave/mund motorik) =    100 kr.
Tørklæder – 12 stk. (stimuli)=    300 kr.
 
I alt= 8.095 kr.
 
Priserne er inkl. moms.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 2.000 kr. til Vejen Gymnastikforening.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

6.Ansøgning om lokaletilskud - Modulsammenslutningen

Sagsnummer: 17/8556

Ansøgning om lokaletilskud - Modulsammenslutningen


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 7.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling
Modulsammenslutningen blev godkendt som en folkeoplysende forening i 2017.
Foreningen har hidtil lånt lokaler i kælderen under Vejen Business College, men er vokset ud af lokalerne.
 
Foreningen har fundet lokaler i Gesten, hvor det er muligt at leje i alt knap 300 m2 til en årlig husleje på 53.300 kr.
Lejemålet begynder den 1. september 2018. 

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. årligt med virkning fra 1. september 2018.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

7.Ansøgning om lokaletilskud - FOF Kolding-Vejen

Sagsnummer: 17/18115

Ansøgning om lokaletilskud - FOF Kolding-Vejen


Administrativ indstilling
Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
FOF Kolding-Vejen søger om lokaletilskud til diverse kurser og foredrag i Vejen Kommune i efteråret 2018.
 
FOF starter et kor op, hvor de ønsker at søge om lokaletilskud til leje af Askov Højskole. Lokaleudgiften udgør 2.520 kr., hvortil de søger om 75 % tilskud.
 
Derudover søger FOF om tilskud til diverse kurser/foredrag i henholdsvis Vejen Idrætscenter, Rødding Centret og Brørup Hallerne.
 
FOF har forsøgt at finde lokaler på skoler og aktivitetscentre, men på skolerne er det ikke muligt at finde lokaler tidligt på dagen.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge lokaletilskud på 75 % af 2.520 kr. til leje af Askov Højskole, såfremt holdet bliver for stort til at være i Askov Malt Skoles musiklokale.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen om lokaletilskud til diverse foredrag.
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at administrationen skulle gå i dialog med aftenskolen omkring de øvrige lokaler, da det drejer sig om lokaler, der ikke i øjeblikket gives lokaletilskud til.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

8.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Der er måske en bowlingklub på vej i Rødding.
Fodboldklubber modtog tidligere en orientering om de tørre fodboldbaner.
AMUI er påbegyndt multibaneprojektet og forventer indvielse den 14/9.
Spejderhytten i Brørup er snart færdig.
Vejen Golfklub holdt 25 års jubilæum den 10. august.
Henvendelse fra Hundedressurklubben Trofast om klubhuset.
Spørgsmål fra en aftenskole – er stress et handicap. Sættes på dagsorden til næste møde.
Mulighed for at Vejen Kommune deltager i et kommunalt gadeidrætsnetværk.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

9.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Intet.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen
 

10.Opsamling fra møde

Opsamling fra møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018
Intet.
 
Afbud: Thue Uhre Lauridsen