Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 21-06-2018

Mødested: Foreningshuset

1.Orientering om sundhedsambassadører

Sagsnummer: 18/18816

Orientering om sundhedsambassadører


Administrativ indstilling
Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling
Projektmedarbejder Conny Grøn vil på mødet fortælle om projektet ”Sundhedstilbud og uddannelse af sundhedsambassadører” i Vejen Kommune.
 
Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Conny Grøn orienterede om status for projektet om sundhedsambassadører.
Der blev fra Folkeoplysningsudvalgets side givet udtryk for, at en mulighed kunne være at få forskellige foreninger til at være ”sundhedsambassadør-foreninger”.
Folkeoplysningsudvalget gav derudover udtryk for, at det kunne være et emne til årets foreningsmøde.

Bilag

2.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Der blev givet en orientering om forebyggelsespakker.

3.Ansøgning fra Rødding Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Rødding Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Rødding Gymnastikforening søger om tilskud til opstart af Kids- og Teenvolley.
 
Rødding gymnastikforening ønsker at øge aktivitetstilbuddet for børn og unge og samtidigt vil de gerne understøtte skolernes formål om ”Den åbne skole”, hvor skolerne er forpligtet til at lave samarbejde med det omgivende samfund. Foreningen er interesseret i, at gå i dialog med områdets nærliggende skoler i forhold til at indgå i et samarbejde i forbindelse med ”Den åbne skole” og her tilbyde eksempelvis spotkursus i Kidsvolley for lærerne samt 1-2 gange om året arrangere stævner i Kids- og Teenvolley i Rødding Centret. Samarbejdet med skoler i Rødding vil være et langtidsholdbart samarbejde.
 
Rødding Gymnastikforening startede voksenvolley op i den forgangne sæson og har derfor besluttet at der nu er grundlag for at starte Kids- og Teenvolley op for børn i alderen 6-12 år.
 
Rødding Gymnastikforening er i dialog med Rødding Centret om haltider til den kommende sæson. Rødding Centret har hallerne til aktiviteten men mangler blandt andet net og stænger for at aktiviteten kan realiseres. Foreningen har lavet en opgørelser over hvad de mener de har brug for, for at få gode rammer for Kids- og Teenvolley i både skole- og foreningsregi i Rødding Centret. Foreningen lægger vægt på at få en samlet pakke.
 
Rødding Gymnastikforening søger om tilskud på op til 50% af det samlede budgetbeløb.
 
Budget (materiale):
 
5 sæt Kidsvolley stolper, 5 x 4.000 kr.                                    = 20.000 kr.
5 net til Kids- og Teenvolley, 5 x 650 kr.                                 =   3.250 kr.
1 vogn til stænger og net                                                     =   2.600 kr.
3 boldvogne, 3 x 1.149 kr.                                                   =   3.447 kr.
20 bolde á mærket Mikasa Ultra Lite, VUL 500, 20 x 349 kr.       =   6.980 kr.
Boldvogn til opbevaring                                                        =   2.999 kr.
Boldtaske                                                                          =      259 kr.
Fleksbånd + mininet til brug ved skolestævner                         =      920 kr.
Undervisningsmateriale til foreningens trænere 4 x 210 kr.         =      840 kr.
Bingokort til Kidsvolley level 0-2 + 3-4, 2 x 125 kr.                   =      250 kr.
 
 
Budget (andet):
Inspiration og undervisning på skoler i 2018-2019,
4-5 gange á 2 timer, baseret på en timeløn på 200 kr.              =   2.000 kr.
2 skolestævner (bemanding, forplejning, halleje m.v.)              =   5.000 kr.
 
I alt                                                                                                     = 48.545 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at udsætte punktet.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. til Rødding Gymnastikforening.
Folkeoplysningsudvalget anbefaler Rødding Gymnastikforening at kontakte Vejen Idrætscenter i forhold til de løsninger, som de har lavet i forhold til kids- og teenvolley.

4.Ansøgning fra Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening søger om tilskud på 35.000 kr. til opstart af spinning.
 
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening har fået adskillige forespørgsler, om foreningen har mulighed for at kunne tilbyde spinning. Foreningen har lavet en undersøgelse som viser, at der er stor interesse for spinning.
 
Det er nødvendigt, at der er gode lokaler, moderne spinningcykler og gode instruktører for at det bliver en succes. De forventer med tiltaget at kunne fastholde eksisterende medlemmer, men også at tiltrække medlemmer som i dag ikke er aktive. Specielt for 60+ gruppen er der en forventning om at kunne tiltrække nye medlemmer.
 
Foreningen lægger vægt på at spinningcyklerne skal opfylde funktionskravene og at de er driftssikre og billige at vedligeholde. Foreningen har valgt iQnitor til træningsprogram, som er et program der er nemt at anvende for instruktørerne. Instruktøren kan på en PC følge de enkelte deltagers præstation og deltagernes puls med mere vises på storskærm.
 
Budget:
 
10 stk. spinningcykler                                                = 100.000 kr.
iQnitor træningssystem                                              =   33.000 kr.
Forstærker, projektor, mikrofon, højtaler og PC             =   20.000 kr.
 
I alt                                                                                         = 153.000 kr.
 
Finansiering:
 
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening                       =   85.000 kr.
Fonde og Vejen Kommune med mere                           =   68.000 kr.
 
I alt                                                                                         = 153.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at udsætte punktet.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen af principielle grunde.

5.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Bække Sportsforening

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Bække Sportsforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at ansøgningen henvises til almindeligt vedligehold hvortil der gives 75% i tilskud.

Sagsfremstilling
Bække Sportsforening søger om tilskud til renovering af to omklædningsrum i klubhuset.
 
Det eksisterende betongulv og sand skal fjernes, og der skal nye kold- og varmtvandsrør, gulvvarme, brusere, toiletter, nye håndvaske og blandingsbatterier til.
 
Derudover skal der nye elinstallationer, nye kloaker, samt døre, bænke og knagerækker til.
 
Foreningen har indhentet to tilbud og det billigste tilbud beløber sig til 269.550 kr. inkl. moms.
 
Foreningen har mulighed for selv at udføre frivilligt arbejde til en værdi af ca. 86.250 kr., og udgiften i alt beløber sig derefter til 183.300 kr.
 
Bække Borgerforening har givet tilsagn om et tilskud på 20.000 kr., da de i forbindelse med arrangementer i Bække Anlæg får lov til at benytte toiletterne i klubhuset.
 
Puljen er på 285.000 kr. Der er 215.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
22.03.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Mindre anlægsprojekter.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der aftales et møde med foreningen. Folkeoplysningsudvalget ønsker at få en snak om renoveringen.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget vurderer, at renoveringen af omklædningsrummene i klubhuset i Bække kan betragtes som almindeligt vedligeholdelse, hvortil der gives 75% i lokaletilskud.

6.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Kolding Flyveklub

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Kolding Flyveklub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 50.000 kr.

Sagsfremstilling
Kolding Flyveklub søger om tilskud til ombygning af foreningens klubhus og værksted på 50.000 kr.
 
Bygningerne er opført i 1974, og særligt taget over værksted og klublokaler er i så dårlig stand, at en udskiftning skal ske indenfor et år eller to.
 
Der er en vis fordel i at kombinere en udskiftning af taget med en renovering af klublokalerne, således at disse kan blive bragt op på et mere indbydende, tidssvarende og miljørigtigt niveau. Dette gælder opholdslokale, køkken samt toilet- og badefaciliteter. I den forbindelse ønsker foreningen også at sikre handicapvenlige faciliteter, da der ikke er noget til hinder for at give kørestolsbrugere en prøvetur i et svævefly.
 
Endelig har klubben et forbrugsmønster af el- og varme, som vil gøre det fordelagtigt at installere en varmepumpe.
 
Projektet vurderes at være en succes, hvis foreningen kan opnå følgende:
Nyt tag over klublokaler og værksted med bedre isolering samt loftshøjde.
Miljørigtig og klimasikret renovering af klublokaler og værksted.
Moderne og handicapvenlig indretning af klublokaler, køkken- og badefaciliteter.
Nedbringe omkostninger til el og varme.
Kort fortalt er det målet at klubbens bygninger kommer til at afspejle svæveflyvningens mantra: En grøn sport, for alle!
 
Projektet omfatter følgende aktiviteter:
 
Nedrivning af gammelt tag og opsætning af nyt med 300mm isolering
Hævning af ydermur og opbygning af ny facade mod syd, med 100 mm isolering
Nye vinduer og døre
Ny overdækket terrasse
Nye lofter i troldtekt
El-, maler- og VVS-arbejde
Installation af varmepumpe
Ny og moderne indretning af klublokale (ny gipsvæg, foldevæg, gulv, m.m.)
Nyt køkken i åben forbindelse med klublokalet
 
De øverste 3 aktiviteter udføres som minimum samlet, som den første del af projektet. Målet er at sætte gang i projektet når svæveflyve sæsonen starter i april 2018, dog tidligst når projektet kan ses økonomisk realiseret.
Når den ydre bygningsrenovering er på plads, kan de resterende aktiviteter udføres i løbet af 2018. Nogle af aktiviteterne søges udført af klubbens egne medlemmer, for at reducere omkostningerne.
 
Budget:
 
Samlet udgift
1.063.750 kr.
 
 
Finansiering:
 
Egen betaling
200.000 kr.
Gaveordning fra medlemmerne
150.000 kr.
Frivilligt arbejde
200.000 kr.
Sponsorat fra Kapacity
50.000 kr.
 
Manglende finansiering beløber sig til 463.750 kr., men foreningen har søgt om tilskud fra SE fonden på 200.000 kr., Lokale- og anlægsfonden 180.000 kr. og Nordea Fonden 100.000 kr.
Administrativ bemærkning:
 
Kolding Flyveklub har besluttet at inddele projektet i tre etaper.
Første etape indeholder nyt tag, renovering af selve klublokalet, hvor der fjernes 2 vægge og danne et nyt stort lokale med åbent køkken.
Pris i h.t. tilbud fra vinkeltømreren lyder på 686.250 kr. inkl. moms og foreningen søger om tilskud på 50.000 kr. hertil.
 
 
Puljen er på 285.000 kr. Der er 215.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
22.03.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Mindre anlægsprojekter.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der ønskes et møde med foreningen, så de kan få en snak om projektet.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 50.000 kr. til første etape, der indeholder nyt tag, renovering af selve klublokalet m.v.
 
Fraværende: Sanne Vestergaard.

7.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Hovborg Ungdoms- og Idrætsforening

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Hovborg Ungdoms- og Idrætsforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Hovborg Ungdoms og Idrætsforening (HUIF) søger om tilskud på 50.000 kr. til udvikling af tennisbanen.
 
Tennisbanen bliver i dag udelukkende anvendt af et mindre antal tennisspillere, hvor foreningen har forsøgt at tiltrække flere, med forskellige tiltag, såsom en større synlighed i det lokale blad og et lavere kontingent.
Der er dog ikke nogle af disse tiltag der har virket, nok primært pga. af banens stand.
 
Foreningen ønsker derfor at udvikle banen, så den bliver attraktiv at benytte, både for tennisspillere, men også af andre aktiviteter, så som sommerbadminton og fodbold m.v.
Foreningen ønsker en bane af kunstgræs, der egner sig for forskellige aktiviteter.
 
Ud over en opdatering af selve banen, vil dette tiltag også kunne udvikle området omkring banen, der er placeret meget centralt og synligt i forbindelse med Huset Hovborg, så området kommer til at fremstå væsentlig mere indbydende, generelt.
 
For at holde udgiften så meget nede som muligt, har foreningen lavet en aftale med lokale landmænd og arbejdsfolk, der vil hjælpe med at få gravet ud og planeret, til færdig opbygningskote. Dette sparer foreningen for ca. 70.000 kr. ex. moms i forhold til det oprindelige tilbud.
 
Budget:
 
Kunstgræsbane ex. moms
Ca. 190.000 kr.
Jordarbejde
Ikke oplyst
 
 
Finansiering:
 
Sponsorater
70.000 kr.
Egenbetaling og Huset
100.000 kr.
DGI foreningspulje (til udstyr)
50.000 kr.
 
Scoretavle og fodboldmål forventes sponseret af Sparekassen Kronjylland.
 
Der blev i forbindelse med generalforsamlingen i Hovborg nedsat en arbejdsgruppe, der vil arbejde med at integrere så meget forskelligt udstyr som muligt, indpasset i området.
 
Arbejdsgruppen vil arbejde med etableringen af udstyr til forskellige aktiviteter, opholdszoner og 1. etape vil være etablering af bunden med kunstgræs, mens de øvrige dele vil blive udviklet, placeret og etableret sideløbende.
 
Puljen er på 285.000 kr. Der er 277.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Mindre anlægsprojekter.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der aftales et møde med foreningen, så de kan få en snak om projektet.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 30.000 kr. til opgradering af tennisbanen til kunstgræsbane.
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard.
 

8.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Vejen Gymnastikforening

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Vejen Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 35.000 kr.

Sagsfremstilling
Vejen Gymnastikforening søger om tilskud på 35.000 kr. til rytmegulv.
 
Konkurrencereglerne blev ændret i sæson 2013/2014 for TeamGym. Tidligere blev den rytmiske serie udført direkte på halgulvet, men grundet udvikling i sporten og kompleksiteten af den rytmiske serie, skal den fremadrettet udføres på et rytmegulv.
 
Et rytmegulv er et redskab som benyttes i forbindelse med TeamGym konkurrencer. Rytmegulvet er et 5 cm. tykt gulvtæppe hvorpå den rytmiske serie forgår som den ene af de tre discipliner i TeamGym konkurrencer.
 
TeamGym er en gren af gymnastikken, hvor der konkurreres i tre discipliner: en rytmisk serie med kraftfulde spring, samt to springrunder på henholdsvis bane og trampet. TeamGym er en holdsport bestående af 6-12 gymnaster. Alle gymnasterne fra holdet kan deltage i rytmeserien, hvorimod kun seks gymnaster skal springe under de øvrige discipliner.
 
Vejen TeamGym har oplevet en tiltagende vækst gennem de seneste år. På nuværende tidspunkt har foreningen i alt 68 medlemmer fordelt på tre hold. Medlemstallet har været stigende de seneste år og der forventes en tilslutning på ca. 90 pigegymnaster til sæson 2018/2019.
 
I sæson 2017/2018 åbnede Vejen Gymnastikforening op for TeamGym drengehold. Desuden arbejdes der ligeledes på, at op starte et seniormix hold til sæson 2018/2019.
 
Det er et stort ønske for Vejen Gymnastikforening, at kunne tilbyde deres gymnaster den optimale træning på det underlag, som der bruges til konkurrence.
 
Tilbud 1:
Rytmegulv TeamGym 14X20m U/Antislip= 82.400 kr.
 
Tilbud 2:
Rytmegulv TeamGym 14x18m U/Antislip= 74.160 kr.
 
Tilbud 3:
Rytmegulv TeamGym 14x18m M/Undercut= 90.000 kr.
 
Foreningen regner med, at købe tilbud 3, da den er væsentlig nemmere at rulle ud.
 
 
 
Puljen er på 285.000 kr. og der er 215.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 35.000 kr. til rytmegulv.
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard.
 

9.Fastsættelse af kommende mødedatoer 2018

Fastsættelse af kommende mødedatoer 2018


Sagsfremstilling
Forslag til mødedatoer – 2018:
 
20. september
24. oktober (onsdag)
15. november
13. december
 
Møderne afholdes på Vejen Rådhus fra kl. 16.00 – 18.00.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget godkendte de foreslåede mødedatoer.
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard.
 

10.Aftenskolernes regnskab 2017

Sagsnummer: 16/17776

Aftenskolernes regnskab 2017


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget godkender de fremsendte regnskaber.

Sagsfremstilling
Regnskaberne for 2017 er indkommet fra aftenskolerne.
Regnskaberne bliver gennemgået for udvalget på mødet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen – tilskud til undervisning af voksne.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget godkendte aftenskolernes regnskaber.
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard.
 

Bilag

11.Evaluering af pensionistrabatter

Sagsnummer: 16/17776

Evaluering af pensionistrabatter


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
Folkeoplysningsudvalget besluttede i april 2015 at indføre pensionistrabatter til undervisning i aftenskolerne med virkning fra efterårssæsonen 2015.
 
På møde i 2016 besluttede Folkeoplysningsudvalget at fastholde pensionistrabatter til og med forårssæsonen 2018, hvorefter der skulle ske en evaluering.
 
Der er udbetalt 46.625 kr. i pensionistrabatter i 2017.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen, tilskud til voksenundervisning

Høring
Aftenskolernes Samråd.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at fastholde pensionistrabatter for efteråret 2018, hvorefter det vurderes på ny.
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard.
 

12.Opsamling for møde

Opsamling for møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at forsøge at få omtale af projektet i Hovborg og i Kolding Flyveklub.
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard, Poul Egelykke og Peter Fallesen.

13.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
  • Aftenskolernes Samråd er i gang med at lave en fælles hjemmeside for aftenskolerne i Vejen Kommune www.aftenskolerneivejen.dk for at skabe en fælles platform.
  • Der afholdes møde med fodboldklubber den 21.06.2018 omkring kunstgræs.
 
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard, Poul Egelykke og Peter Fallesen.
 

14.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-06-2018
Intet.
 
 
Fraværende: Sanne Vestergaard, Poul Egelykke og Peter Fallesen.