Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 14-06-2018

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Godkendelse af referat

Godkendelse af referat


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra forrige møde, som kan ses på https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1433074

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-06-2018
Referatet godkendt

2.Økonomisk status før uddeling

Sagsnummer: 17/22349

Økonomisk status før uddeling


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
Der er 57.000 kroner tilbage at uddele.
Der er 4.631 kroner tilbage på driftskontoen.
 
Der er overført 30.000 kroner fra 2017 øremærket tre arrangementer, som gennemføres i 2018 men som fik bevilliget pengene i 2017.
 
Der er kommet 863 kroner tilbage på driftskontoen, fordi vi betalte for meget for annoncering af årsmødet.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-06-2018
Taget til efterretning

Bilag

3.Ansøgning fra Øster Lindet Koret

Sagsnummer: 17/22349

Ansøgning fra Øster Lindet Koret


Administrativ indstilling
Sagsfremstilling
Kulturelt Samråd ansøges om støtte på 5.450 kroner til en kordag på tværs af kor.
 
Jels Kirkes voksenkor, Rødding Egnskor, Skodborg/Skrave Kirkes kor, Rødding Kirkes børne- og ungdomskor og Øster Linder Koret vil lørdag d. 22. september 2018 lave en kordag på Rødding Højskole. De har hyret en dirigent, Ole Jørgensen, som vil komme med egne arrangementer af blandet musik tilrettelagt for disse fem kor.
 
Korene har lavet fælles korarrangementer i 2014, 2016 og 2017, hvor de fik støtte fra Kulturelt Samråd i 2016 og klarede sig uden de andre år. De har fået stort udbytte af arrangementerne både musikalsk og socialt og nyder, at de sammen kan lave noget musik, de enkelte kor ikke kan.
 
Formålene er at slå et slag for amatørkulturen i kommunen inden for sang; at de enkelte kor får mulighed for at synge i et kæmpekor; at give publikum en god kulturoplevelse med passionerede amatører og at bringe generationer sammen i en fælles passion.
 
Budget
Udgifter
Ole Jørgensen – honorar, noder, kørsel
10.000
Leje af lokaler på Rødding Højskole
1.000
Annoncering
1.700
I alt
12.700
 
Indtægter
Entré til koncert, cirka 100 personer à 50 kroner
5.000
Entré til åben prøve, cirka 75 personer à 30 kroner
2.250
I alt
7.250
 
Finansieringsbehov
Kulturelt Samråd ansøges om 5.450 kroner. De søger ikke støtte andre steder.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-06-2018
 
Der gives underskudsgaranti på 5.450 kr.
 

Bilag

4.Ansøgning fra Kunst 6630

Sagsnummer: 17/22349

Ansøgning fra Kunst 6630


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Kunst 6630 planlægger en aktivitet i Rødding Kulturuge og søger om støtte på 2.876 kroner hertil. De vil arrangere en vandretur og fortælledag 6. oktober 2018 med temaet ”Rødding – det er her, vi bor”. De vil blandt andet besøge private hjem og se på arkitektur.
 
De ønsker at genoptrykke og opdatere en fem år gammel folder ”Oplev byens kunst – ta’ med på en gåtur”, som skal uddeleles den 6. oktober, og samtidig vil de annoncere for vandreturen.
 
Budget
 
Redigering af folder + 1 billede
500
Trykning af 1000 stk. foldere
1.876
Annonce
500
I alt
2.876
 

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-06-2018
Lone Houmann Holst er inhabil, da hun er medlem af Kunst 6630.
 
Der gives støtte 2.876 kroner.

Bilag

5.Kulturpris 2018 - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Modtageren af Kulturprisen er fundet, og overrækkelsen drøftet.

6.Orientering fra det politiske udvalg

Orientering fra det politiske udvalg


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Orientering fra det politiske udvalg

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-06-2018
Poul Egelykke fortalte, at Vejen Kunstmuseums projekt er endeligt godkendt, og kommer lidt senere i gang end først forventet.
 
Rødding Centret har planer om renovering og udvidelse.

7.Siden sidst

Siden sidst


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Siden sidst – bordet rundt.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-06-2018
Charlotte Thomsen fortalte om Trekantområdets Festuge, hvor man kan se programmet på www.trekantfest.dk. Der er godt med arrangementer i Vejen Kommune i forhold til tidligere år.
 
Anker Ravn Knudsen fortalte, at Rødding kulturuge uge 40 lige nu har 20 arrangementer og nok kommer op på 30 arrangementer i alt. De prøver at lave et større samlet arrangement, nu er det selvbærende arrangementer.
 

8.Eventuelt

Eventuelt


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Eventuelt.

Tidligere behandling
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-06-2018
Der var et par ændringer til programmet i kulturkonferencen, som foregår i Askov og derfor har flere af vores foreninger med på programmet. Det må blive justeret i det endelige program.
 
Helle Barnshøj spurgte, om man som medlem af Kulturelt Samråd skal bo i kommunen? Svaret er, at det vigtige må være, at man repræsenterer en forening i kommunen.