Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 07-06-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Ingen.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

2.Ansøgning fra Brørup Skydebaner

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Brørup Skydebaner


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen under henvisning til, at det ikke drejer sig om en ny aktivitet.

Sagsfremstilling
Brørup Skydebaner søger om tilskud til etablering af to 100 m indskydningsbane til brug for jægere, i alt 20.000 kr.
 
Skiverne opstilles på eksisterende 200 m bane med standplads fælles med disse, hvilket betyder, at der så bliver mulighed for af skyde på begge afstande.
Skiveopstillingen skal sænkes en smule i forhold til nuværende terræn, så der kan skydes 200 m hen over den nye opstilling.
 
Samarbejdet mellem skytter og jægere anbefales stærkt af både Danmarks Jægerforbud og DGI, netop for at undgå indskydning i det åbne land.
 
Budget:
 
Skiveelektronik
48.350 kr.
Jordarbejde
6.250 kr.
Træ til afstivning af volde
3.700 kr.
I alt
58.300 kr.
 
Beløbene er inkl. moms.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at give afslag på ansøgningen.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

3.Ansøgning fra foreninger i Brørup

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra foreninger i Brørup


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 2.000 kr.

Sagsfremstilling
I forbindelse med Vejen Kommunes udviklingsprojekt for Brørup i 2016/17 blev der udtrykt ønske om at lave nogle fælles aktiviteter i Brørup med henblik på at binde byen sammen socialt.
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer, som alle har det til fælles, at man gerne vil fastholde og styrke udviklingen og sammenhængskraften i Brørup.
 
Arbejdsgruppen har programsat en Aktivitetsdag i Brørup den 2. juni, hvor følgende foreninger deltager: BGF med både gymnastik, idræt om dagen, billard og floorball, Sydjysk Bowlingteam, Brørup Tennisklub, Folding Brørup Håndboldklub, DDS-spejderne, Dansk Røde Kors (samaritter) og Brørup Skyttekreds.
 
Aktivitetsdagen har til formål at give, hvem der måtte have lyst, en mulighed for at prøve nogle af de aktiviteter, der tilbydes af det lokale forenings- og klubliv. Det er således muligt både at prøve at bowle, spille floorball m.v. på en og samme dag.
 
Aktivitetsdagen foregår i og omkring Brørup Hallerne, hvor aktiviteterne begynder kl. 10 og slutter kl. 15.
 
Budgettet for dagen ser således ud:
 
Lokaleleje kl. 10-15 – 2 haller á 102 kr.
1.020 kr.
Lokaleleje bowlingcenter kl. 10-12, 5 baner á 110 kr.
1.100 kr.
Ammunition (Brørup skyttekreds) – skøn
700 kr.
Sportsbolle og vand til 50 frivillige
2.500 kr.
Leje af Foreningshuset – skøn
750 kr.
Leje af trailer til gymnastikudstyr
500 kr.
Etablering af flagallé
500 kr.
Udgifter i alt
7.070 kr.
 
Arrangørerne har søgt om tilskud fra Brørup Udviklingsråd, der er positive overfor ansøgningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 2.000 kr.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

Bilag

4.Ansøgning fra Lintrup Børnecenter og Lintrup-Hjerting Lokalråd

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Lintrup Børnecenter og Lintrup-Hjerting Lokalråd


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 8.000 kr.

Sagsfremstilling
Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter og Lintrup-Hjerting Lokalråd ønsker at afholde en anderledes sommercamp for Vejen Kommunes børn i alderen 6-13 år, for de børn som vil et aktivt fællesskab i naturen.
 
Målet er at tilbyde noget, som ikke er set andres steder i kommunen.
Børnene tilbydes en 2-dags sommercamp med naturen og friluftslivet i fokus, og deltagerprisen holdes på et max. 200 kr., så tilbuddet kan dække bredt i hele kommunen.
 
Sommercampen finder sted den 9.-10. august, og der tilbydes overnatning til de børn, der ønsker det.
Målet er at give børnene en oplevelse udover det sædvanlige og give dem inspiration til aktiviteter i naturen for hele familien.
 
Budget – 60 børn:
 
Natur- og friluftsinstruktør (klatring samt bueskydning)
12.000 kr.
Arrangement inkl. entré Glad Zoo (60 børn og 5 voksne)
2.000 kr.
Materialer til aktiviteter
4.000 kr.
Mad og drikke (80 kr. pr. barn pr. døgn)
5.000 kr.
Lokaleleje, Lintrup Aktivitetscenter – 2 døgn
2.500 kr.
I alt
25.500 kr.
 
Foreningerne søger om tilskud til dækning af udgiften til natur- og friluftsinstruktøren – 12.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 8.000 kr.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

5.Ansøgning fra Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening søger om tilskud på 35.000 kr. til opstart af spinning.
 
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening har fået adskillige forespørgsler, om foreningen har mulighed for at kunne tilbyde spinning. Foreningen har lavet en undersøgelse som viser, at der er stor interesse for spinning.
 
Det er nødvendigt, at der er gode lokaler, moderne spinningcykler og gode instruktører for at det bliver en succes. De forventer med tiltaget at kunne fastholde eksisterende medlemmer, men også at tiltrække medlemmer som i dag ikke er aktive. Specielt for 60+ gruppen er der en forventning om at kunne tiltrække nye medlemmer.
 
Foreningen lægger vægt på at spinningcyklerne skal opfylde funktionskravene og at de er driftssikre og billige at vedligeholde. Foreningen har valgt iQnitor til træningsprogram, som er et program der er nemt at anvende for instruktørerne. Instruktøren kan på en PC følge de enkelte deltagers præstation og deltagernes puls med mere vises på storskærm.
 
Budget:
 
10 stk. spinningcykler                                                = 100.000 kr.
iQnitor træningssystem                                              =   33.000 kr.
Forstærker, projektor, mikrofon, højtaler og PC             =   20.000 kr.
 
I alt                                                                                         = 153.000 kr.
 
Finansiering:
 
Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening                       =   85.000 kr.
Fonde og Vejen Kommune med mere                           =   68.000 kr.
 
I alt                                                                                         = 153.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at udsætte punktet.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

6.Ansøgning fra Rødding Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Rødding Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Rødding Gymnastikforening søger om tilskud til opstart af Kids- og Teenvolley.
 
Rødding gymnastikforening ønsker at øge aktivitetstilbuddet for børn og unge og samtidigt vil de gerne understøtte skolernes formål om ”Den åbne skole”, hvor skolerne er forpligtet til at lave samarbejde med det omgivende samfund. Foreningen er interesseret i, at gå i dialog med områdets nærliggende skoler i forhold til at indgå i et samarbejde i forbindelse med ”Den åbne skole” og her tilbyde eksempelvis spotkursus i Kidsvolley for lærerne samt 1-2 gange om året arrangere stævner i Kids- og Teenvolley i Rødding Centret. Samarbejdet med skoler i Rødding vil være et langtidsholdbart samarbejde.
 
Rødding Gymnastikforening startede voksenvolley op i den forgangne sæson og har derfor besluttet at der nu er grundlag for at starte Kids- og Teenvolley op for børn i alderen 6-12 år.
 
Rødding Gymnastikforening er i dialog med Rødding Centret om haltider til den kommende sæson. Rødding Centret har hallerne til aktiviteten men mangler blandt andet net og stænger for at aktiviteten kan realiseres. Foreningen har lavet en opgørelser over hvad de mener de har brug for, for at få gode rammer for Kids- og Teenvolley i både skole- og foreningsregi i Rødding Centret. Foreningen lægger vægt på at få en samlet pakke.
 
Rødding Gymnastikforening søger om tilskud på op til 50% af det samlede budgetbeløb.
 
Budget (materiale):
 
5 sæt Kidsvolley stolper, 5 x 4.000 kr.                                    = 20.000 kr.
5 net til Kids- og Teenvolley, 5 x 650 kr.                                 =   3.250 kr.
1 vogn til stænger og net                                                     =   2.600 kr.
3 boldvogne, 3 x 1.149 kr.                                                   =   3.447 kr.
20 bolde á mærket Mikasa Ultra Lite, VUL 500, 20 x 349 kr.       =   6.980 kr.
Boldvogn til opbevaring                                                        =   2.999 kr.
Boldtaske                                                                          =      259 kr.
Fleksbånd + mininet til brug ved skolestævner                         =      920 kr.
Undervisningsmateriale til foreningens trænere 4 x 210 kr.         =      840 kr.
Bingokort til Kidsvolley level 0-2 + 3-4, 2 x 125 kr.                   =      250 kr.
 
 
Budget (andet):
Inspiration og undervisning på skoler i 2018-2019,
4-5 gange á 2 timer, baseret på en timeløn på 200 kr.              =   2.000 kr.
2 skolestævner (bemanding, forplejning, halleje m.v.)              =   5.000 kr.
 
I alt                                                                                                     = 48.545 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at udsætte punktet.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

7.Ansøgning om lokaletilskud fra Brørup Gymnastik Forening

Sagsnummer: 17/15443

Ansøgning om lokaletilskud fra Brørup Gymnastik Forening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 75 % i lokaletilskud, i alt 5.850 kr.

Sagsfremstilling
Brørup Gymnastik Forening (BGF) søger om lokaletilskud til leje af haltimer på Ladelund Efterskole for sæsonen 2018-2019.
 
Foreningen har så store hold, at fire af dem ikke kan være i gymnastiksalen på Brørupskolen, og BGF har truffet aftale med Ladelund Efterskole om at leje den store gymnastiksal/hal i den kommende sæson.
 
Der er på nuværende tidspunkt aftalt 4 timer om ugen med start i uge 36. Der er ingen aktivitet i uge 42 og i uge 7.
Prisen er aftalt til 300 kr. pr. gang, i alt 26 uger.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeoplysningsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 5.850 kr.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

8.Retningslinjer for lederuddannelse i Vejen Kommune

Sagsnummer: 18/17622

Retningslinjer for lederuddannelse i Vejen Kommune


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter de nuværende retningslinjer for lederuddannelse i Vejen Kommune.

Sagsfremstilling
Retningslinjerne for tilskud til lederuddannelse ser således ud:
 
· Tilskuddet udgør op til 75 procent af maximalt 1.000 kr. pr. deltager pr. kursusdag.
· Vi giver maximalt 10 procent i tilskud pr. forening af den samlede pulje.
· I kan selv afholde kurser i foreningen i samarbejde med andre foreninger, DGI, DIF mm.

Vi giver tilskud til:

· Kursusudgift til lederuddannelse.
· Kurser afholdt i Danmark og Sydslesvig.
· Ved interne kurser (kurser der afholdes i foreningen eller i samarbejde med andre foreninger) giver vi også tilskud til lokaler, bespisning og overnatning.

Vi giver ikke tilskud til:

· Konferencer, årsmøder, seminarer, landsstævner mv.
· Foreningens professionelle trænere.
· Kompetencegivende kurser eller kurser, hvor der opnås ECTS-point.
· Eksamensgebyr.
· Tilskud til transportgodtgørelse til deltagere.
· Foreninger indplaceret i gruppe I og IV - her vil vi vurdere ansøgningen.
 

Retningslinjer for tilskud til lederuddannelse ønskes drøftet.


Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeoplysningsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at:
 
  • Andre kurser/uddannelser der kommer foreningens medlemmer til gode, skal tilføjes til oversigten over hvad der gives tilskud til.
  • Overskriften ændres til Leder- og instruktøruddannelse.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

9.Retningslinjer for hædring af idrætsfolk

Sagsnummer: 18/17656

Retningslinjer for hædring af idrætsfolk


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter retningslinjerne.

Sagsfremstilling
Hvert år hædres idrætsfolk, der året før har gjort en indsats i idrætslivet.
 
Foreningslivet indstiller personer til både hædring af præstationer og til priser. Det er ingen hindring, hvis forslaget til Foreningspris og Lederpris tidligere har været fremsendt.
 
Hold- og enkeltmandspræstationer:
En forening kan indstille særlige hold- og enkeltmandspræstationer, inden for såvel bredde som elite. Folkeoplysningsudvalget beslutter ud fra indstillingerne, hvem der dette år skal indbydes til arrangementet og modtage en gave.
 
Foreningsprisen:
Prisen gives til en forening fra Vejen Kommune, der har ydet en ekstraordinær indsats inden for et eller flere af følgende områder:
· At få unge/ældre til at deltage aktivt i foreningsarbejde.
· At gøre en indsats for lokalsamfundet på idrætsområdet.
· At højne kvaliteten i foreningen.
· At sætte Vejen Kommune på danmarkskortet.
 
Lederprisen:
Vi uddeler Lederprisen til en person, hjemmehørende i Vejen Kommune, som har ydet en ekstraordinær indsats for at højne og fremme interessen/standarden for kommunens fritidsaktiviteter og derigennem skabe goodwill for fritidslivet i Vejen Kommune.

Frivillige ledere i 25 år uddeler vi til de foreningsledere der har været leder i 25 år i foreningen.
Der ønskes en drøftelse af de nuværende retningslinjer.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Ingen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at:
 
· Der nedsættes et udvalg der skal drøfte retningslinjerne.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

10.Opsamling for møde

Opsamling for møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede om der var nogle punkter der skal sendes til medierne.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

11.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
 
Administrationen orienterede om, at:
 
· Administrationen har besøgt Brørup Tennisklub.
· Administrationen har besøgt DDS Askov.
· Administrationen og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget har besøgt Kolding Flyveklub.
· Ungdomsskolen har haft volleyball som valgfag, og at de unge ønsker at begynde til volleyball i Holsted.
· Der har været afholdt møde mellem biblioteket og repræsentanter fra Aftenskolernes Samråd i forhold til et muligt fremtidigt samarbejde.
· Administrationen har aftalt møde med HUIF til den 20. juni kl. 16.45.
· Fodboldklubberne inviteres til møde den 21. juni kl. 19 i Foreningshuset i Brørup, hvor der ønskes input fra dem vedr. kunstgræsbaner.
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen

12.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018
Ingen.
 
 
 
Afbud: Peter L. Fallesen