Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 22-03-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur & fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur & fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Poul og Peter orienterede om, at:
 
 • Sundhedstilbud om uddannelse af Sundhedsambassadører.
 • Haludviklingsprojekt og tildelingsmodel.
 • Forebyggelse og rygestopindsatsen i Vejen Kommune.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

2.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Administrationen orienterede om, at:
 
 • Frivillighuset har fået et administrativt afslag på ansøgningen til Projekt UngeVejen.
 • Living Joy har fået et administrativt afslag på ansøgningen til lydanlæg.
 • Der har været afholdt møde med fodboldklubberne i Vejen Kommune.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

3.Evaluering af arrangement "Hædring af idrætsfolk 2017"

Sagsnummer: 17/9557

Evaluering af arrangement "Hædring af idrætsfolk 2017"


Sagsfremstilling
Arrangementet ”Hædring af idrætsfolk 2017” blev afholdt torsdag den 15. marts 2018 og der ønskes en evaluering af arrangementet.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og havde følgende kommentar:
 
 • Gode rammer for arrangementet.
 • God stemning.
 • Udvælgelsesprocedurer aftales inden næste års hædring.
 • Evt. en scene.
 • Lederprisen skal uddeles før Foreningsprisen.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

4.Ansøgning fra eVolve Denmark

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra eVolve Denmark


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
eVolve Denmark søger om tilskud til nyt elektronisk udstyr til afholdelse af LAN party, som bliver afholdt i Vejen Idrætscenter. De afholder LAN party tre gange om året og der er fokus på motion og sunde alternativer. De sidste to gange er både bordtennis, springhallen, svømmehal og øvrige aktiviteter blevet benyttet flittigt af deltagerne. Dertil er der gratis frugt og grøntsagsstave og en sund menu fra Vejen Idrætscenters cafeteria.
 
eVolve har brug for et stabilt el-net når de skal afholde LAN party, da deltagerne tager deres eget EDB udstyr med og det bruger mere strøm end det nuværende udstyr eVolve har lånt kan håndtere. eVolve har brug for otte små byggetavler, kabler og kabelbroer. Med dette udstyr mener de, at de har en reel chance for at få et fodfæste i Vejen by.
 
eVolve Denmark er et arbejdsudvalg under Basketballklubben BKV 81 og de har til formål at lancere, drive og undervise i Esport. Ved at de kan lave disse arrangementer, har de en chance for at kunne drive Esport i Vejen med fokus på et sundere alternativ. De har allerede lavet aftale med BKV81 om, at der er mulighed for fysisk træning og at Vejen Idrætscenter kan tilbyde kostvejledning. De begynder undervisning hver mandag med fokus på fornuftig brug af internettet.
 
Tilbud:
 
8 stk. stabelbar byggetavler 16A
8 stk. forlængerkabel 10m CEE 16A
8 stk. forlængerkabel 20m CEE 16A
16 stk. kabelbro 23x98 cm
 
I alt     12.000 kr. ex moms.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da det ikke er en ny aktivitet.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

5.Ansøgning fra Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening (HUGF) søger om tilskud til opstart af E-sport, eftersom de i en længere periode har overvejet denne aktivitet. HUGF starter E-sport op med hjælp fra DGI.
 
HUGF ønsker at leje et lokale til aktiviteten, så de kan fornemme interessen for E-sport. Indtil videre har de ikke fundet et egnet sted. På nuværende tidspunkt er der ikke plads i Medius eller i Vestergade 17, da lokalet ikke skal bruges af andre.
 
Tilbud:
 
11 stk. computer
11 stk. tilbehør
11 stk. PC opsætning
 
I alt                             153.200 kr. ex moms.
 
Ansøgt beløb 50.000 kr.
 
Foreningen vil også søge om økonomisk støtte til projektet ved DGI og de vil selv skyde 150.000 kr. i projektet.
 
Foreningen oplyser, at hvis der mod forventning ikke er tilslutning til projektet, betaler foreningen tilskuddet tilbage.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da udvalget tidligere besluttede, at Rødding IF E-sport i første omgang skulle være ”forsøgs-forening” i Vejen Kommune for en 3-årig periode.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

6.Ansøgning fra Vejen Dart Klub

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Vejen Dart Klub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Vejen Dart Klub søger om tilskud til fire dartskiver og fire beskyttelses ringe med reklame tekst. Da dartskiver og beskyttelses ringe bliver hurtig slidt, har Vejen Dart Klub behov for dette for at have aktiviteten.
 
Vejen Dart Klub har brug for dette udstyr til kvalifikationskampe, hvor gode/nyere skiver er et krav. På nuværende tidspunkt bruger de, de samme skriver til træning og kamp.
 
Vejen Dart Kub tilbyder, at Vejen Kommune kan have deres navn på en af beskyttelses ringene.
 
Tilbud:
 
Dartskive 4 stk. á 499 kr.                       = 1.996 kr.
Beskyttelsesring 4 stk. á 550 kr.              = 2.200 kr.
 
I alt                                                                 = 4.196 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da det ikke er en ny aktivitet.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

7.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Askov Malt Ungdoms- og Idrætsforening

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Askov Malt Ungdoms- og Idrætsforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Askov Malt Ungdoms- og Idrætsforening (AMUI) har etableret et lokalt partner- og interessefællesskab under arbejdsoverskriften ”En aktiv oase i Askov”. 
 
Interessefællesskabet, der udover AMUI tæller skolen, SFO’en, børnehaven, dagplejerne, efterskolen, højskolen og repræsentanter fra de unge i Askov og omegn, arbejder på at få skabt et aktivt mødested, der både kan samle byens børn- og unge og samtidig danne ramme for nye udendørs aktiviteter for alle aldersgrupper.
 
Multibaneprojektet er nu tæt på at blive realiseret, og det er blevet klart, at udover multibanen, er der også behov for en panna-bane. Den skal kunne aktivere de brugere af banen, som venter udenfor banen på at blive skiftet ind eller ikke ønsker at spille på den store bane, men hellere vil spille en mod en.
 
Fakta om Panna-banen: Panna er et streetfodboldspil med fokus på de artistiske aspekter i fodbold, hvor man ved brug af frække tricks og finter skal besejre sin modstander. Panna spilles ofte 1 mod 1 på små runde baner (ca. 5 meter i diameter) med 2 små mål, men kan også spilles 2 mod 2. Kampen spilles på tid og vindes hvis en spiller laver en såkaldt "panna" (tunnel) ved at skyde bolden mellem benene på en modstander eller af det hold der har scoret flest mål når kampen slutter. Spillet panna er blevet meget populært og spilles flere og flere steder rundt om i landet.
 
Foreningen har undersøgt og konstateret, at der også er brug for, at der er nogle aktivitets muligheder uden for banen. Disse aktiviteter skal sammen med de i øvrige aktiviteter, der er uden for banen, skabe mulighed for leg og bevægelse.
 
Foreningen har valgt en panna-bane løsning, hvor der er kunstgræs som underlag. Årsagen hertil er, at der spilles meget intens på banen og derfor er en løsning med almindelig græs ikke holdbart i længden, samt at banen ikke vil kunne bruges hele året rundt, hvis ikke der er kunstgræs frem for rigtig græs.
 
Den Panna-bane løsning, som foreningen har besluttet at ville etablere, er ikke den billigste af de to indhentede tilbud på multibaner.
Der er flere grunde til, at foreningen har valgt multibanen fra UNO Koncept A/S frem for multibanen fra BKH Sport og Leg Danmark.
 
1. Kvaliteten af banderne er mærkbar forskellige. De bander som vi får fra UNO, er anbefalet af DBU som de bedste i forhold til boldspil på banderne. Banderne i det andet tilbud var meget tynde bander, 5 cm imod den løsning foreningen vælger. Her er banderne 20 cm brede og er fyldt med beton og grus. Disse bander vil også kunne bruges til at sidde på.
2. Det er de eneste typer bander, hvor man kan få indbygget LED-lys.
3. Selve opbygningen af banen/banderne + mål m.m. er storset vedligeholdelses frit ved den løsning foreningen har valgt at gå efter. Det giver på sigt en besparelse på drift/vedligeholdelse af banen.
4. Støjniveauet på den bandeløsning foreningen har valgt er minimal i forhold til, hvad de konkurrerende på markedet er inkl. det andet tilbud. Det vil have betydning især ved brug af banen i skoletiden men også støj fra banen i forhold til de nærmeste naboer. De 20 cm brede bander der er fyldt med beton og grus, giver en utrolig støjsvag og funktionel løsning.
 
Det samlede beløb for panna-banen inkl. kunstgræs beløber sig til 95.000 kr.
Foreningen har skaffet penge til næsten halvdelen af det fulde beløb, og søger derfor om et tilskud på 50.000 kr.
 
 
 
Budget:
 
Panna-bane fra UNO 56.000 kr. + moms
70.000 kr.
Anlægsarbejde – skøn
25.000 kr.
I alt
95.000 kr.
 
 
Finansiering:
 
AMUI
25.000 kr.
Eget arbejde 25 t á 100 kr.
2.500 kr.
Frisesdahl – hjælp med maskiner
7.500 kr.
Støtteforeningen Askov
5.000 kr.
Lokalgiver fra Askov
5.000 kr.
I alt
45.000 kr.
 
 
Foreningen har indhentet to tilbud. Det ene tilbud fremgår af budgettet, mens det andet tilbud beløber sig til ca. 47.500 kr. ex. moms.
 
Puljen er på 285.000 kr. Der er 277.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Mindre anlægsprojekter.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 25.000 kr.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

8.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Bække Sportsforening

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Bække Sportsforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Bække Sportsforening søger om tilskud til renovering af to omklædningsrum i klubhuset.
 
Det eksisterende betongulv og sand skal fjernes, og der skal nye kold- og varmtvandsrør, gulvvarme, brusere, toiletter, nye håndvaske og blandingsbatterier til.
 
Derudover skal der nye elinstallationer, nye kloaker, samt døre, bænke og knagerækker til.
 
Foreningen har indhentet to tilbud og det billigste tilbud beløber sig til 269.550 kr. inkl. moms.
 
Foreningen har mulighed for selv at udføre frivilligt arbejde til en værdi af ca. 86.250 kr., og udgiften i alt beløber sig derefter til 183.300 kr.
 
Bække Borgerforening har givet tilsagn om et tilskud på 20.000 kr., da de i forbindelse med arrangementer i Bække Anlæg får lov til at benytte toiletterne i klubhuset.
 
Puljen er på 285.000 kr. Der er 277.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Mindre anlægsprojekter.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der aftales et møde med foreningen. Folkeoplysningsudvalget ønsker at få en snak om renoveringen.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

9.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Hovborg Ungdoms- og Idrætsforening

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Hovborg Ungdoms- og Idrætsforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Hovborg Ungdoms og Idrætsforening (HUIF) søger om tilskud på 50.000 kr. til udvikling af tennisbanen.
 
Tennisbanen bliver i dag udelukkende anvendt af et mindre antal tennisspillere, hvor foreningen har forsøgt at tiltrække flere, med forskellige tiltag, såsom en større synlighed i det lokale blad og et lavere kontingent.
Der er dog ikke nogle af disse tiltag der har virket, nok primært pga. af banens stand.
 
Foreningen ønsker derfor at udvikle banen, så den bliver attraktiv at benytte, både for tennisspillere, men også af andre aktiviteter, så som sommerbadminton og fodbold m.v.
Foreningen ønsker en bane af kunstgræs, der egner sig for forskellige aktiviteter.
 
Ud over en opdatering af selve banen, vil dette tiltag også kunne udvikle området omkring banen, der er placeret meget centralt og synligt i forbindelse med Huset Hovborg, så området kommer til at fremstå væsentlig mere indbydende, generelt.
 
For at holde udgiften så meget nede som muligt, har foreningen lavet en aftale med lokale landmænd og arbejdsfolk, der vil hjælpe med at få gravet ud og planeret, til færdig opbygningskote. Dette sparer foreningen for ca. 70.000 kr. ex. moms i forhold til det oprindelige tilbud.
 
Budget:
 
Kunstgræsbane ex. moms
Ca. 190.000 kr.
Jordarbejde
Ikke oplyst
 
 
Finansiering:
 
Sponsorater
70.000 kr.
Egenbetaling og Huset
100.000 kr.
DGI foreningspulje (til udstyr)
50.000 kr.
 
Scoretavle og fodboldmål forventes sponseret af Sparekassen Kronjylland.
 
Der blev i forbindelse med generalforsamlingen i Hovborg nedsat en arbejdsgruppe, der vil arbejde med at integrere så meget forskelligt udstyr som muligt, indpasset i området.
 
Arbejdsgruppen vil arbejde med etableringen af udstyr til forskellige aktiviteter, opholdszoner og 1. etape vil være etablering af bunden med kunstgræs, mens de øvrige dele vil blive udviklet, placeret og etableret sideløbende.
 
Puljen er på 285.000 kr. Der er 277.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Mindre anlægsprojekter.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der aftales et møde med foreningen, så de kan få en snak om projektet.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

10.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - KFUM og DDS Spejderne i Brørup

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - KFUM og DDS Spejderne i Brørup


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
KFUM og DDS Spejderne i Brørup søger om tilskud til etablering af parkeringsplads og flisebelægning til udenoms arealet.
 
KFUM og DDS Spejderne i Brørup startede den 14. februar projektet op vedrørende ny spejderhytte på Maltvej i Brørup og i den forbindelse mangler de midler til at afslutte projektet med etablering af parkeringsplads og belægningsarbejde til den nye hytte.
Hytten bruges af både KFUM Brørup, DDS Spejderne i Brørup og forskellige daginstitutioner.
 
KFUM og DDS Spejderne i Brørup mener det er vigtigt, at disse ting er i orden, så Hytten og området er brugbart når projektet står færdigt.
 
Tilbud 1:
 
I alt              67.577 kr. ex moms.
 
Tilbud 2:
 
I alt              18.300 kr. ex moms.
 
 
Puljen er på 285.000 kr. og der er 277.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 15.000 kr. da udvalget anser denne ansøgning som en del af det store projekt med ny hytte, og da foreningen ikke har finansiering til at afslutte projektet. 
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

11.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Kolding Flyveklub

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Kolding Flyveklub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Kolding Flyveklub søger om tilskud til ombygning af foreningens klubhus og værksted på 50.000 kr.
 
Bygningerne er opført i 1974, og særligt taget over værksted og klublokaler er i så dårlig stand, at en udskiftning skal ske indenfor et år eller to.
 
Der er en vis fordel i at kombinere en udskiftning af taget med en renovering af klublokalerne, således at disse kan blive bragt op på et mere indbydende, tidssvarende og miljørigtigt niveau. Dette gælder opholdslokale, køkken samt toilet- og badefaciliteter. I den forbindelse ønsker foreningen også at sikre handicapvenlige faciliteter, da der ikke er noget til hinder for at give kørestolsbrugere en prøvetur i et svævefly.
 
Endelig har klubben et forbrugsmønster af el- og varme, som vil gøre det fordelagtigt at installere en varmepumpe.
 
Projektet vurderes at være en succes, hvis foreningen kan opnå følgende:
· Nyt tag over klublokaler og værksted med bedre isolering samt loftshøjde.
· Miljørigtig og klimasikret renovering af klublokaler og værksted.
· Moderne og handicapvenlig indretning af klublokaler, køkken- og badefaciliteter.
· Nedbringe omkostninger til el og varme.
Kort fortalt er det målet at klubbens bygninger kommer til at afspejle svæveflyvningens mantra: En grøn sport, for alle!
 
Projektet omfatter følgende aktiviteter:
 
· Nedrivning af gammelt tag og opsætning af nyt med 300mm isolering
· Hævning af ydermur og opbygning af ny facade mod syd, med 100 mm isolering
· Nye vinduer og døre
· Ny overdækket terrasse
· Nye lofter i troldtekt
· El-, maler- og VVS-arbejde
· Installation af varmepumpe
· Ny og moderne indretning af klublokale (ny gipsvæg, foldevæg, gulv, m.m.)
· Nyt køkken i åben forbindelse med klublokalet
 
De øverste 3 aktiviteter udføres som minimum samlet, som den første del af projektet. Målet er at sætte gang i projektet når svæveflyve sæsonen starter i april 2018, dog tidligst når projektet kan ses økonomisk realiseret.
Når den ydre bygningsrenovering er på plads, kan de resterende aktiviteter udføres i løbet af 2018. Nogle af aktiviteterne søges udført af klubbens egne medlemmer, for at reducere omkostningerne.
 
Budget:
 
Samlet udgift
1.063.750 kr.
 
 
Finansiering:
 
Egen betaling
200.000 kr.
Gaveordning fra medlemmerne
150.000 kr.
Frivilligt arbejde
200.000 kr.
Sponsorat fra Kapacity
50.000 kr.
 
Manglende finansiering beløber sig til 463.750 kr., men foreningen har søgt om tilskud fra SE fonden på 200.000 kr., Lokale- og anlægsfonden 180.000 kr. og Nordea Fonden 100.000 kr.
Puljen er på 285.000 kr. Der er 277.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Mindre anlægsprojekter.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der ønskes et møde med foreningen, så de kan få en snak om projektet.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

12.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Sdr. Hygum Rideklub

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - Sdr. Hygum Rideklub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
Sdr. Hygum Rideklub søger om tilskud til renovering af bunden i ridehuset, da den nuværende er meget slidt og er farlig at ride på. Klubben har mange yngre ryttere og de skulle nødig komme til skade.
 
Tilbud 1:
 
Afretning af bund/sand                                    12.000 kr.
Læsning/udlægning af sand/flis                            5.500 kr.
Udlægning af flis                                               3.000 kr.
Vasket sand                                                     9.000 kr.
Flis                                                               15.000 kr.    
 
I alt                                                                             44.500 kr. ex moms.
 
Tilbud 2:
 
Tilbuddet opfatter:
 • Planering af eksisterende bund i ridehallen
 • Levering og udlægning af 75 m3 vasket sand
 • Levering og udlægning af 75 m3 flis
 
I alt                                                                             47.500 kr. ex moms.
 
 
 
Puljen er på 285.000 kr. og der er 277.000 kr. tilbage i puljen.
Udvalget for sundhed, kultur & fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling der er større end 50.000 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 22.000 kr.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

13.Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune

Sagsnummer: 14/9452

Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
I Vejen Komme er der 3 kunstgræsbaner; en i Rødding og to i Vejen, og disse lejes af de omkringliggende foreninger.
I Føvling er man også i gang med at planlægge en kunstgræsbane og flere er måske på vej.
 
Kunstgræsbaner er mere fleksible, da der kan spilles på dem året rundt, men foreningerne skal ikke umiddelbart forvente væsentlige midler fra fonde til etableringen.
 
Der ønskes en drøftelse af, hvorledes Vejen Kommune kan/skal støtte op om fremtidige kunstgræsbaner.

Tidligere behandling
16.11.2017 Folkeoplysningsudvalget.
22.02.2018 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-11-2017
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og der kom forslag om, at der skal laves en strategi på dette område, og at der laves en indstilling til udvalget for sundhed, kultur og fritid om, at der skal tages stilling til antal og placering, af eventuelle fremtidige kunstgræsbaner i Vejen Kommune.
 
Forvaltningen skal lave en opgørelse over fodboldklubbernes medlemsantal.
 
 
 
Afbud: Jørgen Thøgersen og Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Fraværende: Finn Larsen

Bilag

14.Idrætsforeningers rammer og vilkår 2017

Sagsnummer: 18/6078

Idrætsforeningers rammer og vilkår 2017


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling
Danmarks Idrætsforbund (DIF) gennemførte i 2017 en analyse af idrætsforeningernes rammer og vilkår i landets kommuner.
 
Analysen er bygget op om 4 overordnede temaer, nemlig
· Økonomi
· Faciliteter
· Frivillighed
· Idrætspolitik
 
Samlet set rykkede Vejen Kommune fra plads nr. 64 til plads nr. 41.
 
Der ønskes en drøftelse af, om analysen giver anledning til, at Folkeoplysningsudvalget skal iværksætte nogle tiltag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen

Bilag

15.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-03-2018
Der er indkommet en ansøgning fra Brørup Skydebaner om tilskud til etablering af to 100 m indskydningsbaner. Folkeoplysningsudvalget ønsker at aflægge foreningen et besøg.
 
 
 
Afbud: Jørn Holmgaard
Fraværende: Finn Larsen