Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 22-02-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur & fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur & fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Ingen.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen, Poul Egelykke og Finn Larsen

2.Arrangementet Hædring af idrætsfolk 2017 - 15. marts 2018

Sagsnummer: 17/9557

Arrangementet Hædring af idrætsfolk 2017 - 15. marts 2018


Administrativ indstilling
Ingen.

Sagsfremstilling
Byrådet hylder hvert år idrætsudøvere og spejdere, som året før har ydet en særlig præstation inden for idræt og fritid og er medlem af en klub eller forening i Vejen Kommune ved arrangementet Hædring af idrætsfolk. Vi uddeler også årets Foreningspris, Lederpris og 25-års frivillige ledere.
 
Arrangementet afholdes i Lindknud Hallen, Bækkevej 30, Lindknud, torsdag den 15. marts 2018 kl. 18.30.
 
Der er kommet indstillinger til hædringer, årets lederpris, foreningspris og 25-års ledere. Der ønskes en drøftelse af indstillingerne. Retningslinjerne kan læses på www.vejen.dk/hædring.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget gennemgik indstillingerne.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

3.Ansøgning fra BGF

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra BGF


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 1.300 kr.

Sagsfremstilling
BGF-floorball under Brørup Gymnastikforening (BGF) søger om tilskud til indkøb af to målmandssæt inkl. hjelme til floorball.
Aktiviteten har nu bestået i et år, og gruppen udvikler sig løbende og ønsker at spille turnering og stævner, hvilket kræver spilletøj/målmandssæt.
 
Foreningen har indhentet et tilbud fra Copenhagen Floorball Center, som p.t. er det eneste sted, hvor man kan købe godkendt målmandssæt.
Prisen herfor er 4.000 kr. ex. moms.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 1.300 kr.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen, Finn Larsen og Jørn Holmgaard

4.Ansøgning fra Stenderup Idrætsforening

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Stenderup Idrætsforening


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 4.000 kr.

Sagsfremstilling
Stenderup Idrætsforening søger om tilskud til drikkevandsautomat, redskaber til opstart af cirkeltræning, projektor og lærred.
 
Stenderup idrætsforening ønsker at starte cirkeltræning op som en ny aktivitet. Foreningen har allerede tre dygtige instruktører, der brænder for at komme i gang. Cirkeltræning kræver masser af væske, så derfor søger de om tilskud til en drikkevandsautomat.
 
Udover cirkeltræning, vil foreningen også gerne have mere aktivitet i deres klublokale, så derfor søger de om tilskud til projektor og lærred, så de kan tilbyde de lokale foreninger et mødelokale.
 
Budget:
Drikkevandskøler                                                               5.800 kr.
Projektor                                                                          3.644 kr.
Højttaler til projektor                                                             151 kr.
Lærred                                                                             1.031 kr.
Kettlebells 3 stk. x 8 kg. a’ 129 kr.                                           387 kr.
Kettlebells 4 stk. x 10 kg. a’  159 kr.                                         636 kr.
Kettlebells 3 stk. x 12 kg. a’ 169 kr.                                         507 kr.
Kettlebells 3 stk. x 16 kg. a’ 189 kr.                                         557 kr.
Kettlebells 2 stk. x 18 kg. a’ 339 kr.                                         678 kr.
Kettlebells 4 stk. x 20 kg. a’ 469 kr.                                      1.876 kr.
Kettlebells 2 stk. x 24 kg. a’ 549 kr.                                      1.098 kr.
Yogamåtter 20 stk. a’ 89 kr.                                                1.780 kr.
Bokse til boksjump 3 stk. a’ 876 kr.                                       2.628 kr.
Kettlebell rack                                                          1.599 kr.
 
I alt                                                                                                     22.322 kr.
 
Priserne er ex. moms.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 4.000 kr.
Vandautomat, projektor, lærred og højttaler gives der ikke tilskud til.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

5.Ansøgning fra Idræt om dagen i Hovborg

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Idræt om dagen i Hovborg


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 1.700 kr.

Sagsfremstilling
Idræt om dagen i Hovborg søger om tilskud til køb af motionsmåtter, soft tennis ketcher og tilhørende bolde.
 
Idræt om dagen i Hovborg har godt gang i idræt for ældre og har fokus på at være aktive, så de undgår skader.
 
Budget:
25 stk. træningsmåtter a’ 139 kr. stk.                 i alt     3.475 kr.
6 stk. soft tennis ketcher a’ 149 kr. stk.              i alt        894 kr.
10 stk. bolde a’ 49 kr.                                      i alt        490 kr.      
 
I alt                                                                                         4.859 kr.       
 
Priserne er ex. moms.                                              

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Aktivitets- og Udviklingspuljen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 1.700 kr.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

6.Ansøgning fra AOF

Sagsnummer: 17/18115

Ansøgning fra AOF


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Sagsfremstilling
AOF søger om tilskud til brug af svømmehaller på baggrund af deres gode erfaringer fra Kolding med opstart af vandfitness/vandgymnastik. I efteråret 2017 startede AOF hold op i svømmehallerne i Rødding og Vejen og de har opnået et deltagerantal, der normalt ville være bæredygtig.
 
AOF kan tilbyde holdene for 525 kr. pr. deltager for 12 gange i Kolding. I Rødding betaler de 242 kr. pr. time og her skulle AOF hæve deltager prisen til 955 kr. og i Vejen betaler de 800 kr. pr. time og her ville deltagerprisen være 2.071 kr. hvis det skulle hænge sammen. Beregningen er lavet efter der er fyldt hold, så der ikke kan være flere i bassinet.
 
Bevægelsesaktiviteter i vand er et populært tilbud til deltagere med overvægt eller problemer med bevægelsesapparatet. AOF’s deltager er fra 63-76 år og netop denne aldersgruppe har ofte fysiske skavanker, som har godt af at blive understøttet af vandets bæreevne.
 
AOF søger om tilskud til betaling af bassinudgifterne.
 
AOF’s udgifter:
 
Rødding         1. halvår 5.808 kr.             2. halvår 5.808 kr.             i alt     = 11.616 kr.
Vejen            1. halvår 19.200 kr.            2. halvår 19.200 kr.            i alt     = 38.400 kr.
I alt                                                                                                                             = 50.016 kr.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen, tilskud til voksenundervisning.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede, hvorvidt rammen, der allerede er fordelt, kan dække udgiften til lokaletilskuddet.
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge lokaletilskud til aktiviteten i h.t. de fastsatte timelejesatser for 2018.
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

7.Fastprisaftale Vikingegruppen Iarlsae

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale Vikingegruppen Iarlsae


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 5.000 kr. i lokaletilskud for en 3-årig periode.

Sagsfremstilling
Vikingegruppen Iarlsae har en fastprisaftale med Vejen Kommune på lokaletilskud til lokalerne ved Vikingebyen. Foreningens formål er at drive vikingebyen.
 
Fastprisaftalen blev senest genforhandlet med virkning fra 2015 for en 3-årig periode. Beløbet blev i 2015 fastsat til 5.300 kr. I 2016 er der blevet udbetalt 5.470 kr.
 
Foreningen har en husleje på 50.000 kr./år, og afholder derudover udgifter til forbrug og vedligeholdelse af bygningerne.
 
Foreningen har ca. 30 medlemmer.
 
Foreningen holder et årligt vikingemarked, der falder sammen med Vikingespillet. Her deltager omkring 150 vikinger fra hele landet.
I sommerhalvåret afholder foreningen arbejdsweekend en gang om måneden.
 
Derudover arrangerer de teambuilding kurser, og har historieformidling for skoleklasser.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 5.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

8.Fastprisaftale Skodborg MC

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale Skodborg MC


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 18.000 kr. i lokaletilskud til Skodborg MC for en treårig periode.

Sagsfremstilling
Skodborg MC har en fastprisaftale med Vejen Kommune på lokaletilskud.
 
Skodborg MC har eget klubhus i Skodborg på adressen Industriparken Nord 3. Lokalerne består af et lille værksted, et stort lokale til opmagasinering af motorcykler og et stort lokale til socialt samvær.
 
I 2016 havde foreningen lokaleudgifter på 58.200 kr.
 
Foreningen havde 66 medlemmer over 25 år og ingen under 25 år i 2016.
 
Flere af medlemmerne mødes i klubhuset hver fredag i vinterhalvåret, og foreningen er senest begyndt at arrangere familieaftner med stor succes.
Det er vanskeligt at få fat i under 25 årige.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 15.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

Bilag

9.Fastprisaftale MC St. Andst

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale MC St. Andst


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 5.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en 3-årig periode.

Sagsfremstilling
MC St. Andst har en fastprisaftale med Vejen Kommune på lokaletilskud.
Foreningen lejer lokaler på et nedlagt landbrug på adressen Glibstrubvej 21 i St. Andst.
 
Foreningen har en husleje på 1.000 kr. om måneden, samt udgifter til el/varme.
 
Der er pt 20 medlemmer i foreningen, der mødes hver mandag.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 5.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

Bilag

10.Fastprisaftale MC Trolden

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale MC Trolden


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 6.500 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en 3-årig periode.

Sagsfremstilling
MC Trolden har en fastprisaftale med Vejen Kommune på lokaletilskud.
Foreningen lejer lokaler på adressen Park Allé 9 i Vejen.
 
Foreningen betaler en husleje på ca. 4.000 kr., og afholder derudover udgifter til el/varme og vedligeholdelse af ejendommen.
I 2016 blev taget udskiftet.
 
Foreningen har pt 27 medlemmer.
 
Foreningen mødes normalt 2 gange om ugen, men om vinteren er det kun 1-2 gange om måneden.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 6.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

Bilag

11.Fastprisaftale Holsted MC

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale Holsted MC


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 8.500 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en 3-årig periode.

Sagsfremstilling
Holsted MC har en fastprisaftale med Vejen Kommune på lokaletilskud.
 
Holsted MC lejer et nedlagt landbrug på adressen Guldagervej 19 i Holsted.
Foreningen har en husleje på 2.000 kr. pr. måned, samt udgifter til el/varme og vedligehold.
 
Foreningen har pt 41 medlemmer.
 
Medlemmerne mødes normalt hver fredag, hvor de bl.a. snakker om, hvordan man kører.
Foreningen har 40 års jubilæum i august 2018.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 8.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

Bilag

12.Fastprisaftale Kolding Flyveklub

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale Kolding Flyveklub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 31.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en 3-årig periode.

Sagsfremstilling
Kolding Flyveklub har en fastprisaftale med Vejen Kommune på lokaletilskud.
 
Kolding Flyveklub ejer lokalerne på Gesten Kærvej 7. Lokalerne består af både klublokale og hangarer.
 
I 2016 havde foreningen lokaleudgifter på ca. 129.000 kr.
 
Foreningen har 6 medlemmer under 25 år og 38 medlemmer over 25 år.
 
Foreningen har startet 2 teorihold.
De har arrangeret en sommerlejr i uge 28. Derudover har de etableret et samarbejde med Gesten skole, 3. – 6. klasse. Børn skal være 14 år for at må begynde med svæveflyvning.
 
Foreningen arbejder på at skaffe midler til et kæmpeprojekt, hvor bl.a. klublokalet skal renoveres.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 30.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Jens Christian Christensen og Finn Larsen

13.Fastprisaftale Jels Krolfklub

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale Jels Krolfklub


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
Jels Krolfklub har en fastprisaftale med Vejen Kommune på lokaletilskud.
 
Jels Krolfklub ejer den tidligere spejderhytte i Jels på adressen Ravnbjerg 14.
 
Foreningens lokaleudgifter var i 2016 på 11.883 kr.
 
Foreningen har 79 medlemmer.  

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 2.500 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

14.Fastprisaftale Brændstrup FF

Sagsnummer: 10/1981

Fastprisaftale Brændstrup FF


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 16.000 kr. til Brændstrup FF for en treårig periode.

Sagsfremstilling
Brændstrup Fællesforening (Brændstrup FF) bruger forsamlingshuset i Brændstrup til line-dance, der danser en gang om ugen i 3-4 timer, ca. 40 uger om året og petanque spillerne bruger omklædningsrummene til socialt samvær efter spillet.
Petanque spillerne mødes en gang om ugen i ca. 40 uger om året.
 
I 2016 var der 17 aktive linedancere, heraf en under 25 år, og 12 petanque spillere.
 
Foreningen betaler 5.000 kr. for leje af forsamlingshuset udover det beløb, som Vejen Kommune giver i tilskud.

Tidligere behandling
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Vejen-ordningen.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 16.000 kr. i lokaletilskud som en fastprisaftale for en treårig periode for årene 2018-2020.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

15.Ændringer af Folkeoplysningsloven

Sagsnummer: 08/17066

Ændringer af Folkeoplysningsloven


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget foretager en drøftelse.

Sagsfremstilling
Folketinget vedtog ultimo 2016 Lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven.
 
Lovændringen har til formål at styrke indsatsen mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 
Lovændringen gælder alle foreninger, herunder religiøse foreninger, politiske foreninger og idrætsforeninger, der søger støtte efter folkeoplysningsloven eller på andet grundlag end folkeoplysningsloven, herunder kommunalfuldmagtsreglerne.
 
Ændringerne betyder bl.a., at kommunen skal offentliggøre foreningernes regnskaber, og offentliggøre en fortegnelse over foreninger, der modtager tilskud/gives afslag eller anvises lokaler.
Derudover indskærpes i loven, at kommunerne har pligt til at gøre tilsyn med, at foreninger, der modtager støtte efter loven, overholder lovens krav.
 
På den baggrund er der udarbejdet et udkast til administrative retningslinjer på folkeoplysningsområdet, samt forslag til små justeringer i Vejen-ordningen.

Tidligere behandling
07.12.2017 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Folkeoplysningsloven.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og godkendte de foreslåede justeringer af Vejen-ordningen.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

Bilag

16.Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune

Sagsnummer: 14/9452

Overordnet drøftelse af kunstgræsbaner i Vejen Kommune


Administrativ indstilling
Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Sagsfremstilling
I Vejen Komme er der 3 kunstgræsbaner; en i Rødding og to i Vejen, og disse lejes af de omkringliggende foreninger.
I Føvling er man også i gang med at planlægge en kunstgræsbane og flere er måske på vej.
 
Kunstgræsbaner er mere fleksible, da der kan spilles på dem året rundt, men foreningerne skal ikke umiddelbart forvente væsentlige midler fra fonde til etableringen.
 
Der ønskes en drøftelse af, hvorledes Vejen Kommune kan/skal støtte op om fremtidige kunstgræsbaner.

Tidligere behandling
16.11.2017 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Kommunalfuldmagten.

Høring
Ingen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 16-11-2017
Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet og der kom forslag om, at der skal laves en strategi på dette område, og at der laves en indstilling til udvalget for sundhed, kultur og fritid om, at der skal tages stilling til antal og placering, af eventuelle fremtidige kunstgræsbaner i Vejen Kommune.
 
Forvaltningen skal lave en opgørelse over fodboldklubbernes medlemsantal.
 
 
 
Afbud: Jørgen Thøgersen og Finn Larsen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Punktet udsættes til næste møde.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen

Bilag

17.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Administrationen orienterede om, at:
 
  • Vedtægter fra Slotsbanen er blevet godkendt.
  • Lysarmatur på Brørup Stadion er blevet stjålet.
  • Modulsammenslutningen ønsker større lokale og søger om lokaletilskud dertil.
  • DIF og DGI har sendt en vejledning ud til foreningerne om, hvordan de skal håndtere personoplysninger.
  • Jels Kirke har fået et administrativt afslag på deres ansøgning om tilskud til nyt orgel.
  • Askov Mudeaters har søgt om tilskud til førstehjælpskursus til 16 holdkaptajner.
  • DGI tilbyder køb kontor hænder.
  • Jens Peder Olesen tilbyder sin hjælp til foreningerne til regnskab.
  • Mødedato for det nye udvalg bliver den 12. april 2018.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen og Peter Lyngsø Fallesen

18.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 22-02-2018
Jørn Holmgaard foreslår, at der kommer et punkt på næste dagsorden vedr. gratis haltimer til foreningerne.
 
Jørn Holmgaard ønsker en forklaring på, hvad der kan søges om tilskud til ved Eventpuljen.
 
 
 
Afbud: Jens Peder Matthiesen
Fraværende: Finn Larsen og Peter Lyngsø Fallesen