Jørgen Thøgersen

Hverv hos 2018
PKA 36.265 kr.
Skatteankenævnet 72.685 kr.
Væksthus Syddanmark  25.000 kr.
Dansk Affald A/S 31.665 kr.