Byrådsmedlemmers vederlag og honorar

Allan Thomsen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for Social og Ældre 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Bodil Staal
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Økonomiudvalget 2.618,50 kr.
Formand for Udvalget for social og ældre samt fast vederlag 35.332,10 kr.
Claus Kulmbach
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Formand for Udvalget for skoler og børn samt fast vederlag 35.332,10 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Bestyrelsesformand FGU Kolding Vejen 19.000 kr.
Elin Winther
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Økonomiudvalget 2.618,50 kr.
Næstformand for Udvalget for skoler og børn samt fast vederlag 16.288,51 kr.
Frank Schmidt-Hansen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Borgmestervederlag 95.217,92 kr.
Vederlag KL (årligt) 2022
KL's bestyrelse og Klimahandlingsudvalget 239.070 kr.
Henny Schøler
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for social og ældre 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Henrik Pihl Jessen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.341,62 kr.
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Teknik og Miljø 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Jakob Bech Jensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Næstformand for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt fast vederlag 16.288,51 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S 15.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Vejen Idrætscenter 5.000 kr.
Jesper Vera Christensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Social og Ældre 2.618,50 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Jørgen Lastein
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Økonomiudvalget og Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Formand Vejen forsyning A/S 70.000 kr.
Jørgen Thøgersen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalgsvederlag – Økonomiudvalget 2.618,50 kr.
Formand for Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid, 1. viceborgmester og fast vederlag 40.092,99 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Formand Skatteankenævn Sydvestjylland 70.000 kr.
Bestyrelsesmedlem PKA Pensionskassen for socialrådgivere/socialpædagoger og kontorpersonale 59.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Brørup Fjernvarme 12.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Vejen Idrætscenter 5.000 kr.
Næstformand Deponi Syd 30.000 kr.
Knud Peter Wad
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Social og Ældre 2618,50 kr.
Næstformand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt fast vederlag 16.288,51 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S 15.000 kr.
Marion Mortensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid 2.618,50 kr.
Næstformand for Udvalget for Social og Ældre samt fast vederlag 16.288,51 kr.
Martin Boye
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Økonomiudvalget samt Udvalget for skoler og børn 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Martin Clausen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.341,62 kr.
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671.08 kr.
Mike Straarup
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.341,62 kr.
Økonomiudvalget samt Udvalget for Skoler og børn 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Morten Thorøe
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Økonomiudvalget 2.618,50 kr.
Formand for Arbejdsmarked og Integration og 2. viceborgmester samt fast vederlag 38.188,63 kr.
Niels Erik Storm
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for teknik og miljø 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Niels Therkildsen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Næstformand for Udvalget for Teknik og Miljø samt fast vederlag 16.288,51 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Næstformand Vejen Forsyning A/S 35.000 kr.
Nils Brøndumbo
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Teknik og Miljø 2.618,50 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Bestyrelsesmedlem Vejen Varmeværk 6.000 kr.
Peter Fallesen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Teknik og Miljø 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Peter Svane
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 2.618,50 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Hverv hos (årligt) 2022
Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S 15.000 kr.
Rasmus Sandvej
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid samt Udvalget for Teknik og Miljø 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Tanja Bachmann Hansen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for social og ældre 5.236,99 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Tanja Vestergaard Skøtt
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Udvalget for Skoler og Børn 2.618,50 kr.
Formand for Børn og unge Udvalget samt fast vederlag 15.812,42 kr.
Tove Gæmelke
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Økonomiudvalget og næstformand for Børn og unge Udvalget 7.141,35 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.671,08 kr.
Vagn Sørensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2023
Formand for Udvalget for Teknik og Miljø samt fast vederlag 35.332,10 kr.
Hverv hos 2022
Bestyrelsesmedlem Vejen Forsyning A/S 15.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Sydtrafik 12.000 kr.