Byrådsmedlemmers vederlag og honorar

Allan Thomsen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.297,83 kr.
Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Anette Filtenborg
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Bodil Staal
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Økonomiudvalget 2.541,66 kr.
Formand for Udvalget for social og ældre samt fast vederlag 34.266,68 kr.
Claus Kulmbach
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Formand for Udvalget for skoler og børn samt fast vederlag 34.266,68 kr.
Elin Winther
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Økonomiudvalget 2.541,66 kr.
Næstformand for Udvalget for skoler og børn 15.781,97 kr.
Frank Schmidt-Hansen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Borgmestervederlag 92.423,58 kr.
Vederlag KL (månedlig) 2022
KL Bestyrelse og Formandspost i ad hoc udvalget 25.214,00 kr.
Hverv hos (årligt) 2021
KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 35.003 kr.
RAR - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sydjylland 2.021 kr.
Henny Schøler
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for teknik og miljø 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Henrik Pihl Jessen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.297,83 kr.
Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for teknik og miljø 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Jakob Bech Jensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Næstformand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt fast vederlag 15.781,97 kr.
Jesper Vera Christensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.297,83 kr.
Udvalget for social og ældre 2.541,66 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Jørgen Lastein
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.297,83 kr.
Økonomiudvalget og Udvalget for sundhed, kultur og fritid 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Hverv hos (årligt) 2021
Formand Vejen forsyning A/S 70.000 kr.
Jørgen Thøgersen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalgsvederlag – Økonomiudvalget 2.541,66 kr.
Formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid, 1. viceborgmester og fast vederlag 38.887,86 kr.
Hverv hos (årligt) 2021
Formand Skatteankenævn Sydvestjylland 68.000 kr.
Bestyrelsesmedlem PKA Pensionskassen for socialrådgivere/socialpædagoger og kontorpersonale 57.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Brørup Fjernvarme 12.000 kr.
Bestyrelsesmedlem Vejen Idrætscenter 3.000 kr.
Knud Peter Wad
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for social og ældre 2.541,66 kr.
Næstformand for Udvalget for arbejdsmarked og integration samt fast vederlag 15.781,97 kr.
Hverv hos (årligt) 2021
Vejen Forsyning A/S 15.000 kr.
Marion Mortensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2.541,66 kr.
Næstformand for Udvalget for social og ældre samt fast vederlag 15.781,97 kr.
Martin Boye
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Økonomiudvalget samt Udvalget for skoler og børn 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Martin Clausen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.297,83 kr.
Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for arbejdsmarked og integration 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Mike Straarup
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.297,83 kr.
Økonomiudvalget samt Udvalget for skoler og børn 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Morten Thorøe
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Tillægsvederlag – børn under 10 år 1.297,83 kr.
Økonomiudvalget 2.541,66 kr.
Formand for arbejdsmarked og integration og 2. viceborgmester samt fast vederlag 37.039,39 kr.
Niels Therkildsen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Næstformand for Udvalget for teknik og miljø samt fast vederlag 15.781,97 kr.
Hverv hos (årligt) 2021
Vejen Forsyning A/S 15.000 kr.
Nils Brøndumbo
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for teknik og miljø 2.541,66 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Peter Fallesen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for teknik og miljø 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Peter Svane
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for arbejdsmarked og integration 2.541,66 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Rasmus Sandvej
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for teknik og miljø 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Tanja Bachmann Hansen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for arbejdsmarked og integration samt Udvalget for social og ældre 5.083,32 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Tanja Vestergaard Skøtt
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Udvalget for skoler og børn 2.541,66 kr.
Formand for Børn og unge Udvalget samt fast vederlag 15.319,85 kr.
Tove Gæmelke
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Økonomiudvalget og næstformand for Børn og unge Udvalget 6.931,80 kr.
Kommunalbestyrelsen – fast vederlag 8.388,08 kr.
Vagn Sørensen
Vederlag Vejen Kommune (månedlig) 2022
Formand for Udvalget for teknik og miljø samt fast vederlag 34.266,68 kr.
Hverv hos 2021
Vejen Forsyning A/S 15.000 kr.