Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af Byrådets øvrige medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a.:

  • Løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.
  • Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
  • Kommunens økonomiske planlægning, kommuneplanlægningen samt kommunens planlægningsopgaver.
  • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
  • Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42. Stk. 7.

Økonomiudvalget består af følgende 7 medlemmer:

Egon Fræhr - formand (V)

Frank Schmidt-Hansen - næstformand (C)

Morten Thorøe (V)

Malene Kaisen Nielsen (V)

Jørgen Thøgersen (A)

Bodil Staal (A)

Marie Ebsen (A)

Se udvalgets dagsordner og referater