Mødekalender 2020

Mødekalender 2020:

  • Den 18. februar 
  • Den 12. marts
  • Den 2. april
  • Den 7. maj
  • Den 11. juni
  • Den 13. august
  • Den 17. september (det er muligt dette møde vil blive flyttet, når høringsperiode for budget 21 kendes)
  • Den 12. november
  • Den 10. december (inklusiv Handicapprisuddeling 2020)