Ældrerådsvalg 2021

Kandidat ved ældrerådsvalget

Fylder du 60 år senest den 22. november 2021 og er du bosiddende i Vejen Kommune, har du både stemmeret og er valgbar til Vejen Kommunes Ældreråd.

 

Følg dette link og udfyld kandidatanmeldelsesblanketten ved at logge på med NemID - så er du kandidat ved ældrerådsvalget.

 

Frist for at indsendelse af kandidatanmeldelserne er fredag den 1. oktober 2021 kl. 12:00. 

 

Vil du vide mere om Vejen Kommunes Ældreråds arbejde, så mød op til ét af de 4 orienterings- og opstillingsmøder, som afholdes i perioden 7.–15. september 2021:

 

Knudepunktet, Vejen – 7/9 kl. 15-16 (Kærhøjparken 19, 6600 Vejen)

Rødding Aktivitetshus – 8/9 kl. 15-16 (Østergade 28, 6630 Rødding)

Fredenshjem, Brørup – 14/9 kl. 15-16 (Fredensvej 3, 6650 Brørup)

Holsted Aktivitetshus – 15/9 kl. 15-16 (Højmarksvej 20, 6670 Holsted)

 

Møderne indledes med et oplæg om hvad Ældrerådet arbejder med ved et ældrerådsmedlem. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål til siddende ældrerådsmedlemmer. Dernæst gives et inspirerende oplæg ved lederen af det aktivitetshus, hvor mødet foregår.

Hvordan stemmer man?

Borgere bosiddende i Vejen Kommune, som er fyldt 60 år på valgets afslutningsdag d. 22. november 2021, har stemmeret ved ældrerådsvalget.

 

25. oktober 2021 udsendes der via Postnord et valgbrev til alle stemmeberettigede borgere indeholdende infofolder, stemmeseddel og returkuvert (stemmebrev).

 

Der er 3 måder at afgive sin stemme på:

1) Man kan stemme elektronisk med NemID via et link, der oplyses i valgbrevet.

2) Man kan sætte sit kryds på stemmesedlen og returnere den i returkuverten via Postnord (modtager betaler porto).

3) Man kan sætte sit kryds på stemmesedlen og lægge den i returkuverten, som medbringes til ens valgsted ved Kommunal- og regionrådsvalget d. 16. november 2021, hvor der vil være opsamlingsurner i tilknytning til valgstederne.

Fristen for at afgive sin stemme er mandag d. 22. november 2021.