Ældrerådet

Ældrerådet skal høres forud for, at Byrådet træffer beslutning i sager, der har betydning for ældre borgere i Vejen Kommune.

Ældrerådet kan af egen drift tage emner op.

Der er 13 medlemmer af ældrerådet for perioden 2022-2025:

Egon Nissen (formand)
Klokkehøj 17
6630 Rødding
Tlf. 21 62 97 59

Niels Peter Birkelund (næstformand)
Ahornvej 4
6650 Brørup
Tlf. 40 27 24 87

Bertha Elisabeth Lautrup
Jels Møllegade 3B
6630 Rødding
61 78 31 45

Conja Jensen
Højskolelunden 3H
6630 Rødding
Tlf. 23 36 35 68

Hanne Larsen
Skrænten 16
6600 Vejen
Tlf. 50 78 05 88

Jørn Brink Mårtensson
Byagervej 28
6650 Brørup
Tlf. 40 36 29 85

Lars Tersbøl
Bækkegård 37
6622 Bække
Tlf. 24 61 65 39

Manfred Otto Riedl
Borgergade 48
6752 Glejbjerg
Tlf. 75 19 81 89

Margith Clausen
Sdr Hygum Søndervang 1
6630 Rødding
Tlf. 40 34 51 07

Marianne Würtz
Dalgårdsvej 54
6600 Vejen
Tlf. 51 94 55 00

Niels Christensen
Nørregade 7 E, 1. sal
6600 Vejen
Tlf. 21 68 39 17

Tage Sørensen
Vinkelvej 30, Lindknud
6650 Brørup
Tlf. 40 30 81 45

Thorkild Sandager Nissen
Åparken 32
6670 Holsted
Tlf. 52 41 94 34

Se dagsordner og referater fra Ældrerådets møder