Udbygning af Vejen Kunstmuseum

Udbygning af Kunstmuseet

Lindegade lukkes fra 4. marts til 31. december 2019

Arbejdet med at udvide Vejen Kunstmuseum starter den 4. marts 2019, og derfor lukkes Lindegade indtil 31. december 2019. Det er nødvendigt for at arbejdet med at bryde ned og bygge op samt udgravning til den dybe kælder, murerarbejder og tagarbejder kan ske uden risiko for forbipasserende. 

Udbygning af Vejen Kunstmuseum - byggefelt og afspærring
Klik her for at se kortet over afspærringen af Lindegade som pdf

Efter 2019 rykker byggeriet indendørs, og der vil igen kunne ske passage af Lindegade. Dog sådan at du ikke kan parkere i Lindegade og på p-pladserne øst for det gamle Elværk, før byggeriet er endeligt afsluttet i slutningen af 2020.

Vejen Kunstmuseum holder åbent i byggeperioden, men udstillingsarealet vil være noget begrænset.

Udbygningen

Vejen Kunstmuseum har fået en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 28.600.000 kroner til at fjerne Gallerigangen og bygge en ny museumsbygning samme sted.   

Vejen Kommune har derudover bevilget 10.000.000 kroner til renovering af det gamle bibliotek, så den bliver en tidssvarende udstillingsbygning.

I de nuværende bygninger har der været meget lidt plads til de forskellige samlinger, magasinering af værker, værksted m.m. Det bliver der nu rådet bod på med en kælder dybt nede under udstillingssalene sammen med teknikrum m.m.

Den nye museumsbygning bliver placeret hvor den nuværende Gallerigang er placeret, men bindes sammen med det eksisterende museum og det gamle bibliotek med to transparente glasbygninger. Mod vest genskabes den visuelle forbindelse mellem det gamle Elværk i Lindegade og Troldespringvandet, der i 1923 blev opført som et kølebassin til elværket. 

I den nye museumsbygning etableres udstillingssale i forskudte niveauer, der alle er tilgængelige via trapper eller elevator, ligesom toiletforholdene forbedres og der skabes et rum til ophold i den vestlige glasbygning.

Se tegninger, der viser udbygningen af kunstmuseet