Udbygning af Vejen Kunstmuseum

Udbygning af Kunstmuseet

Se timelapsevideo med byggeriet

Vejen Kunstmuseum har lavet en fin timelapse-video, der viser byggeriet fra start til februar 2020, hvor der har været rejsegilde. 

Se timelapse-videoen med byggeriet ved kunstmuseet her

Udbygningen

Det gamle bibliotek (rødstenshuset, der tidligere husede Billedskolen) ved siden af tilbygningen er færdig cirka 1. maj 2020.
Tilbygningen er færdig omkring 1. februar 2021, hvorefter der skal sættes en udstilling op.

Lindegade er lukket. Det er nødvendigt for at arbejdet med at bryde ned og bygge op samt udgravning til den dybe kælder, murerarbejder og tagarbejder kan ske uden risiko for forbipasserende. 

Udbygning af Vejen Kunstmuseum - byggefelt og afspærring

Vejen Kunstmuseum holder åbent i byggeperioden, men udstillingsarealet vil være noget begrænset.

Udbygningen

Vejen Kunstmuseum har fået en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 28.600.000 kroner til at fjerne Gallerigangen og bygge en ny museumsbygning samme sted.   

Vejen Kommune har derudover bevilget 10.000.000 kroner til renovering af det gamle bibliotek, så den bliver en tidssvarende udstillingsbygning.

I de nuværende bygninger har der været meget lidt plads til de forskellige samlinger, magasinering af værker, værksted m.m. Det bliver der nu rådet bod på med en kælder dybt nede under udstillingssalene sammen med teknikrum m.m.

Den nye museumsbygning bliver placeret hvor den nuværende Gallerigang er placeret, men bindes sammen med det eksisterende museum og det gamle bibliotek med to transparente glasbygninger. Mod vest genskabes den visuelle forbindelse mellem det gamle Elværk i Lindegade og Troldespringvandet, der i 1923 blev opført som et kølebassin til elværket. 

I den nye museumsbygning etableres udstillingssale i forskudte niveauer, der alle er tilgængelige via trapper eller elevator, ligesom toiletforholdene forbedres og der skabes et rum til ophold i den vestlige glasbygning.

Se tegninger, der viser udbygningen af kunstmuseet