Udbygning af Vejen Kunstmuseum

Status på udbygningen

Det gamle bibliotek (det røde hus, der tidligere husede Billedskolen) ved siden af tilbygningen er stort set afsluttet, og inventar er ved at blive indbygget.

Nybygningen afsluttes medio maj 2021, hvorefter klimastyringen skal indreguleres, og inventar bygges ind. Derefter skal den endelige sammenbygning med det eksisterende museum laves, og så kan der sættes udstillinger op. Museet forventes at åbne ultimo 2021.

Vejen Kunstmuseum holder åbent i byggeperioden, men udstillingsarealet vil være noget begrænset.

Om udbygningen

Vejen Kunstmuseum har fået en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 28.600.000 kroner til at fjerne Gallerigangen og bygge en ny museumsbygning samme sted.

Vejen Kommune har derudover bevilget 10.000.000 kroner til renovering af det gamle bibliotek, så den bliver en tidssvarende udstillingsbygning.

I de nuværende bygninger har der været meget lidt plads til de forskellige samlinger, magasinering af værker, værksted m.m. Det bliver der nu rådet bod på med en kælder dybt nede under udstillingssalene sammen med teknikrum m.m.

Den nye museumsbygning bliver placeret hvor den nuværende Gallerigang er placeret, men bindes sammen med det eksisterende museum og det gamle bibliotek med to transparente glasbygninger. Mod vest genskabes den visuelle forbindelse mellem det gamle Elværk i Lindegade og Troldespringvandet, der i 1923 blev opført som et kølebassin til elværket.

I den nye museumsbygning etableres udstillingssale i forskudte niveauer, der alle er tilgængelige via trapper eller elevator, ligesom toiletforholdene forbedres og der skabes et rum til ophold i den vestlige glasbygning.

Se tegninger, der viser udbygningen af kunstmuseet

Se billeder af udbygningen fra februar 2021