Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn

Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn
Biblioteket
Stadionvej 6
6650 Brørup.
Tlf.: 75 38 16 70

Arkivets åbningstid:
torsdage mellem kl. 15 og 17.
Arkivets e-mail:
broeruplokalarkiv@gmail.com

Uden for åbningstid aftales med arkivets formand:
Nanna Iversen, tlf.: 75 38 38 02.