Lintrup Lokalhistoriske Arkiv

Lintrup Lokalhistoriske Arkiv
Formand: Aase Ravn
Kongeåvej 146
6660 Lintrup
Tlf. 20 92 84 00
email: aase.ravn@privat.dk