Hjerting Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Hjerting Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Formand Johannes Kaack
Mølvejgårdsvej 22, Hjerting
6630 Rødding
Tlf.: 74 84 20 20
E-mail: johs@kaack.dk