Bække-Veerst Lokalarkiv

Bække-Veerst Lokalarkiv
Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Søren Frederiksen
Tlf.: 75 38 97 06
E-mail: Baekkeveerstlokalarkiv@gmail.com

Åbningstider:
Hver tirsdag kl. 15.00-17.00 undtagen i skoleferier