Lokalhistoriske arkiver

Arkivrådet i Vejen Kommune

Arkivrådet i Vejen Kommune
Fmd. Anker Ravn Knudsen
Frøsvej 10
6630 Rødding
Tlf.: 70 22 87 37 eller 74 84 67 37
E-mail: arkitekt.ark@mail.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/vejenhist

Brændstrup Hjemstavnsforening

Brændstrup Hjemstavnsforening
Formand Ingrid Jensen 
Søndergyden 15
6630 Rødding
br.hjem@gmail.com
Tlf. 22 15 88 87

Bække-Veerst Lokalarkiv

Bække-Veerst Lokalarkiv
Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Søren Frederiksen
Tlf.: 75 38 97 06
E-mail: Baekkeveerstlokalarkiv@gmail.com

Åbningstider:
Hver tirsdag kl. 15.00-17.00 undtagen i skoleferier

 

Gesten Sognearkiv

Gesten Sognearkiv
c/o Gesten Børnecenter
Stadion Alle 2
6621 Gesten 

Formand: Peter Eskildsen
Arkivleder: Bente Pedersen
Email: gestensognearkiv@gmail.com

Åbningstider: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 10-12 på skoledage. Eller efter aftale.

Hjerting Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Hjerting Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Formand Johannes Kaack
Mølvejgårdsvej 22, Hjerting
6630 Rødding
Tlf.: 74 84 20 20
E-mail: johs@kaack.dk

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv
Arkivleder Poul Hansen
Lindevej 5
6682 Hovborg
Tlf.: 75 39 61 70
E-mail: birtheogpoul@gmail.com

Jels Lokalhistoriske Arkiv

Jels Lokalhistoriske Arkiv
Arkivleder Niels Clausen  
Den Gamle Rutebilstation
Torvet 2, Jels
Tlf: 74 55 30 50
E-mail: jels-lokalhistorie@jels.dk

Åbningstider:
Tirsdag 9.30 - 11.00
1. tirsdag i måneden 17.00 - 19.00

Lindknud lokalhistorisk forening

Lindknud lokalhistorisk forening
Faurskovvej 8, Lindknud
6650 Brørup

Leder: Andreas Bruun
Knudsmindevej 20
6650 Brørup
Tlf.: 61 54 04 01
E-mail: andreas.bruun@live.dk
 
Leif Schmidt
Okslundvej 31
6650 Brørup
Tlf.: 75 38 83 05 eller 31 15 93 98

Hjemmeside www.lindknud.infoland.dk eller www.broerup-lokalhistorie.dk
E-mail: historie@lindknud.net.
Åbningstid sidste torsdag i måneden kl. 14-16 og ellers ved henvendelse på telefon og mail.

Lintrup Lokalhistoriske Arkiv

Lintrup Lokalhistoriske Arkiv
Formand: Aase Ravn
Kongeåvej 146
6660 Lintrup
Tlf. 20 92 84 00
email: aase.ravn@privat.dk

Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn

Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn
Biblioteket
Stadionvej 6
6650 Brørup.
Tlf.: 75 38 16 70

Arkivets åbningstid:
torsdage mellem kl. 15 og 17.
Arkivets e-mail:
broeruplokalarkiv@gmail.com

Uden for åbningstid aftales med arkivets formand:
Nanna Iversen, tlf.: 75 38 38 02.

Lokalhistorisk Arkiv Holsted

Lokalhistorisk Arkiv Holsted
Arkivleder Klaus Hansen
Vestergade 17
6670 Holsted
Tlf.: 75 39 20 10
E-mail: holsted-lokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.holstedlokalarkiv.dk

Lokalhistorisk Forening for Jels Sogn

Lokalhistorisk Forening for Jels Sogn
Formand Margit Falkenberg Ottosen
Jelsvej 39
6630 Rødding
Tlf: 74 55 22 45

Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn

Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn
Formand Kaj Frandsen
Villavej 13, Øster Lindet
6630 Rødding
Tlf.: 74 84 61 06
E-mail: kajfrandsen@bbsyd.dk

Adresse på arkivet: Stadionvej 5, Øster Lindet
Arkivets mail-adresse: oesterlindetlokalarkiv@gmail.com
Arkivets åbningstid : Tirsdag 14-16

Rødding Lokalhistoriske Arkiv

Rødding Lokalhistoriske Arkiv
Arkivleder Lars Thisgaard
Søndergyden 15
6630 Rødding
Tlf.: 73 84 54 44
E-mail: larsthisgaard@gmail.com
Hjemmeside: www.roeddingarkiv.dk

Rødding Lokalhistoriske Forening

Rødding Lokalhistoriske Forening
Fmd. Anker Ravn Knudsen
Frøsvej 10
6630 Rødding
Tlf.: 70 22 87 37 eller 74 84 67 37
E-mail: arkitekt.ark@mail.dk

Sdr. Hygum Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Sdr. Hygum Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Formand Bjarne Holm
Gammelmark 16
6630 Rødding
Tlf.: 61 65 52 25
E-mail: hygarkiv@gmail.com

Skodborg Hjemstavnsarkiv

Skodborg Hjemstavnsarkiv
Formand: Kirsten Fynbo
Arkivleder: Ellen Jensen
Persillegade 9, Skodborg
Tlf. 20 30 13 38
E-mail: ellenjensen@skodborg-net.dk

Arkivet:
Skodborg Søndergade 2
Tlf.: 64 64 77 69
E-mail: skodborg-arkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.bricksite.com/Skodborg-Hjemstavnsarkiv

Skodborg Hjemstavnsforening

Skodborg Hjemstavnsforening
Formand Kirsten Fynbo
Søndergade 34E,
Skodborg
6630 Rødding
Tlf.: 74 84 81 48
E-mail: kirstenfynbo@hotmail.com
Hjemmeside: www.bricksite.com/Skodborg-Hjemstavnsarkiv

Skrave Hjemstavnsforening

Skrave Hjemstavnsforening
Formand: Hans C. Bruun, brunskov17@gmail.com

Arkivet: Skravevej 14 6630 Rødding
Arkivleder: Solvejg Holm, holmsolvejg6630@gmail.com
Arkivets e-mail: skravehjemstavn@gmail.com
Åbningstid: onsdage kl. 14.30 til 17.00 eller efter aftale.

Vejen Lokalhistoriske Forening

Vejen Lokalhistoriske Forening
Formand Leif Meineche
Junovej 8
6600 Vejen
E-mail: meineche@vejen-net.dk
Tlf.: 75 36 13 19/29 91 92 89
Hjemmeside: www.vejenby.dk og www.vejenbys.dk

Vejen Lokalhistoriske Arkiv

Vejen Lokalhistoriske Arkiv
Østergade 2
6600 Vejen
Tlf.: 79 96 52 75
E-mail: vejenarkiv@sonderskov.dk
Hjemmeside 

Almindelig post skal sendes til:
Museet på Sønderskov
Sønderskovgårdvej 2
6650 Brørup

Åbningstider:
Mandag kl. 10.00-18.00
Tirsdag kl. 9.00-13.00

Aastrup Sognearkiv

Aastrup Sognearkiv
Leder Olga Pedersen
Post til:
Olga Pedersen
Vestergade 6
6670 Holsted
E-mail: aastrupsognearkiv@gmail.com