Støtte til digitale kulturarrangementer

Arrangementer aflyses, og du må ikke se ret mange mennesker. Vi kan godt få en trang til at opleve noget sammen med andre. Ved at lave digitale kulturarrangementer kan man dyrke fællesskabet og fælles oplevelser på Corona-sikker afstand. Det vil Kulturelt Samråd gerne bakke op - også med støtte.

Stuekoncert, dans, oplæg…

Det skal have et kulturelt indhold, og det skal være muligt for interesserede at deltage. Derfor skal man også fortælle om det på for eksempel de sociale medier. Det kan være et lokalt, upcoming band, der giver en stuekoncert, andre kan se digitalt, et oplæg om et emne, man brænder for og måske lægger op til debat om. Måske skal man danse eller synge sammen eller noget helt andet. Kun fantasien sætter grænser. 

Ikke alle disse ideer koster nødvendigvis noget, men har man udgifter, vil Kulturelt Samråd gerne se på, om der kan gives støtte.

Sådan søger du

Kontakt kulturkonsulent Charlotte Thomsen på 79 96 63 83 eller ct@vejen.dk og fortæl om ideen og ønsket beløb. Så drøfter Kulturelt Samråd oplægget og giver dig hurtig besked (vi holder dog ferie julen over, men send en mail, så kigger vi på den i det nye år).