Send ansøgning til Kulturelt Samråd

Du sender din ansøgning til Kulturelt Samråd via en formular. Du kan vedhæfte bilag i formularen, hvis du ønsker det, og du skal ikke bruge MitID for at udfylde formularen.

Send en ansøgning til Kulturelt Samråd

Ansøgningen skal indeholde:

  • titel på arrangement/aktivitet.
  • kontaktoplysninger på arrangerede forening(er) og kontaktperson.
  • foreningens CVR-nummer.
  • beskrivelse af arrangementet/aktiviteten: indhold, tid og sted, målgruppe, markedsføring.
  • budget over arrangementets/aktivitetens forventede udgifter og indtægter.
  • angivelse af, om I søger tilskud eller underskudsgaranti samt det ansøgte beløb.
  • angivelse af, om I søger/har modtaget støtte andre steder fra.