Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du udfylder ansøgningen via en formular. Hvis du gemmer ansøgningen undervejs for senere at gøre den færdig, skal du bruge dit NemID, hvis du gemmer på dit cpr-nummer eller foreningens NemID, hvis du gemmer på foreningens cvr-nummer.

Herunder kan du se, hvad ansøgningen skal indeholde:

  • titel på arrangementet
  • kontaktoplysninger på arrangør og kontaktperson
  • CVR-nummer, hvis foreningen har et
  • beskrivelse af arrangementet: indhold, tid og sted, målgruppe, markedsføring, herunder hvordan arrangementet vil bidrage positivt til markeringen af Genforeningen i Vejen Kommune (skabe en god oplevelse af høj kvalitet, tiltrække mange, give positiv omtale af området, skabe lokalt engagement eller lignende)
  • budget over eventens forventede udgifter og indtægter
  • det ansøgte beløb
  • angivelse af, om der søges/er modtaget støtte andre steder fra.