Hvad kan få støtte?

  • Arrangementer der har sammenhæng med Genforeningen og ligger inden for et af de ni temaer, der er stillet op for markeringen af Genforeningen 2020.
  • Arrangementer med placering i Vejen Kommune prioriteres, men der kan også søges til tværkommunale arrangementer, hvis det specifikt kommer Vejen Kommunes borgere til gavn.
  • Arrangementet skal som udgangspunkt henvende sig til og markedsføres i hele Vejen Kommune. For mindre og afgrænsede arrangementer under 10.000 kr. henvises til Kulturelt Samråd med ansøgningsfrist 1. september 2019.

Arrangementet tastes i kalenderen på www.genforeningen2020.dk senest 31. oktober 2019. Denne deadline er vigtig for at arrangementet kommer med i det trykte program. 

Genforeningspuljen støtter ikke religiøse arrangementer, politiske arrangementer, arrangementer uden offentlig adgang samt arrangementer uden tilknytning til Vejen Kommune.