Genforeningspuljen i Vejen Kommune

Vejen Kommune har afsat en pulje på 400.000 kroner, som kan søges til arrangementer, der markerer 100-året for Genforeningen i 2020.

Genforeningen er en vigtig historie, som Vejen Kommune ønsker at hjælpe med at markere gennem denne pulje. En stor del af ”Kongeågrænsen” ligger i Vejen Kommune, der dermed består af områder syd og nord for grænsen. Genforeningen og alt der gik forud er dermed en central del af kommunens historie.

Ansøgningsfristen er 1. september 2019. Du får svar på din ansøgning i midten af september.

Hvad kan få støtte?
  • Arrangementer der har sammenhæng med Genforeningen og ligger inden for et af de ni temaer, der er stillet op for markeringen af Genforeningen 2020.
  • Arrangementer med placering i Vejen Kommune prioriteres, men der kan også søges til tværkommunale arrangementer, hvis det specifikt kommer Vejen Kommunes borgere til gavn.
  • Arrangementet skal som udgangspunkt henvende sig til og markedsføres i hele Vejen Kommune. For mindre og afgrænsede arrangementer under 10.000 kr. henvises til Kulturelt Samråd med ansøgningsfrist 1. september 2019.

Arrangementet tastes i kalenderen på www.genforeningen2020.dk senest 31. oktober 2019. Denne deadline er vigtig for at arrangementet kommer med i det trykte program. 

Genforeningspuljen støtter ikke religiøse arrangementer, politiske arrangementer, arrangementer uden offentlig adgang samt arrangementer uden tilknytning til Vejen Kommune.

Send ansøgning til Genforeningspuljen i Vejen Kommune

Du sender ansøgningen via en formular. 

Send ansøgning til Genforeningspuljen

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du udfylder ansøgningen via en formular. Hvis du gemmer ansøgningen undervejs for senere at gøre den færdig, skal du bruge dit NemID, hvis du gemmer på dit cpr-nummer eller foreningens NemID, hvis du gemmer på foreningens cvr-nummer.

Herunder kan du se, hvad ansøgningen skal indeholde:

  • titel på arrangementet
  • kontaktoplysninger på arrangør og kontaktperson
  • CVR-nummer, hvis foreningen har et
  • beskrivelse af arrangementet: indhold, tid og sted, målgruppe, markedsføring, herunder hvordan arrangementet vil bidrage positivt til markeringen af Genforeningen i Vejen Kommune (skabe en god oplevelse af høj kvalitet, tiltrække mange, give positiv omtale af området, skabe lokalt engagement eller lignende)
  • budget over eventens forventede udgifter og indtægter
  • det ansøgte beløb
  • angivelse af, om der søges/er modtaget støtte andre steder fra.
Hvem tager stilling til min ansøgning?

 Din ansøgning behandles hurtigt efter ansøgningsfristen af: 
- Borgmesteren
- Formanden for Udvalget for sundhed, kultur og fritid
- Kommunaldirektøren

Du får svar i midten af september.

Logoer

I forbindelse med markedsføring af arrangementet skal det fremgå, at arrangementet er en del af Genforeningen 2020 ved at bruge det officielle logo, og at det er støttet af Vejen Kommune, eventuelt ved at bruge kommunens våbenskjold.

Læs mere om logoet for Genforeningen 2020
Du finder Vejen Kommunes kommunevåben her

Hvordan foregår udbetalingen af støtten?

Har du fået bevilliget støtte, kan du anmode om at få hele eller dele af beløbet udbetalt på forhånd.

Senest seks måneder efter arrangementet sender støttemodtageren et udspecificeret regnskab til Vejen Kommune til kultur-fritid@vejen.dk. Oplys CVR-nummeret, da det er det, vi udbetaler til.