Udbetaling af penge

Har du fået bevilliget støtte, kan du anmode om at få hele eller dele af beløbet udbetalt på forhånd.

Senest seks måneder efter eventen sender støttemodtageren et udspecificeret regnskab til Vejen Kommune til Casper Rasmussen på casr@vejen.dk. Oplys CVR-nummeret, da det er det, vi udbetaler til.