Hvad skal ansøgningen indeholde?

Send en ansøgning til eventpuljen

Du udfylder ansøgningen gennem en formular. Du skal ikke bruge NemID for at kunne bruge formularen.

Hvis du gemmer ansøgningen undervejs for senere at gøre den færdig, skal du dog bruge dit NemID, hvis du gemmer på dit cpr-nummer eller foreningens NemID, hvis du gemmer på foreningens cvr-nummer.

Herunder kan du se, hvad ansøgningen skal indeholde:

  • titel på eventen
  • kontaktoplysninger på arrangør og kontaktperson
  • CVR-nummer
  • beskrivelse af eventen: indhold, tid og sted, målgruppe, markedsføring samt hvilke styrker eventen har set i forhold til at tiltrække mange, skabe lokalt engagement, skabe synlighed uden for kommunen og have en organisering, der får projektet i mål
  • antal forventede deltagere, tilskuere og overnatninger
  • budget over eventens forventede udgifter og indtægter
  • tidsplan
  • angivelse af, om der søges tilskud eller underskudsgaranti samt det ansøgte beløb - eventgruppen tager den endelige beslutning om, hvorvidt de giver støtte eller underskudsgaranti
  • angivelse af, om der søges/er modtaget støtte andre steder fra.