Fondskonference 2020

Fredericia, Kolding, Middelfart, Billund, Haderslev og Vejen Kommuner vil gerne klæde de mange frivillige foreninger og ildsjæle bedre på til at udvikle gode projekter. Dette vil de seks kommuner gøre med Fondskonferencen 2020, hvor fokus den her gang bliver på frivilligt socialt arbejde.

Sæt kryds i kalenderen

I lighed med konferencen i 2018 foregår fondskonferencen i Vejen Idrætscenter. Aftenens formål er at få præsenteret foreninger og frivillige indenfor det sociale område, for nogle af de mange muligheder som fundraising giver. Der bliver derfor plads til uformelle snakke om støttemuligheder, uddelt gode ansøgningsråd og svaret på hvordan et projekt kan laves så det skiller sig ud fra mængden.

Programmet er ikke endeligt fastlagt og der er derfor ikke åben for tilmelding endnu, men planlægningsgruppen opfordrer alligevel interesserede til, at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 25. februar 2018 kl. 16-21

Den kommende fondskonference er bygget sådan op, at deltagerne sammensætter deres eget program, og aftenen vil være en blanding af oplæg fra nogle af de fonde der har fokus på det sociale område, og konkrete råd omkring f.eks. crowdfunding og projektbeskrivelse, samt uformelle snakke med fondene, kommunale repræsentanter med flere.

Formålet med konferencen er at understøtte frivillige sociale foreninger og lokale ildsjæle i deres arbejde - som også bidrager til udvikling af kommunerne. Desuden er der et ønske om, at facilitere et møde mellem de mange foreninger, NGO’er, fonde og kommuner og på den baggrund skabe grobund for fremtidige samarbejder/partnerskaber og samskabelsesprojekter.

Arrangørerne håber derfor på, at deltagerne går derfra lidt klogere på, hvad fundraising er for en størrelse, og ikke mindst med inspiration til at føre deres projekt fra idé til virkelighed.

 

Yderligere informationer:

Rikke Gaarde Andersen - Vejen Kommune 

Mail: RIGA@vejen.dk - Tlf: 79 96 60 75