Rødding Højskole: Et samfundskulturelt kraftcenter

Fællessang på Rødding Højskole        

En skole med hjemlighed

Rødding Højskole er ikke blot en skole, men den er et hjem og en livsform. Man bor og spiser på skolen - også lærerne. Forstanderparret bor midt i skolen, og lærerne enten bor på skolen eller lige om hjørnet. Det giver en hjemlighed, som man ikke finder i nogen anden skoleform. Det centrale er undervisningen, men Rødding Højskole er også fest og fællesskab, kreativitet og udfoldelse.

Ikke sin egen lykkes smed, men de andres

På et højskoleophold kommer man tæt på hinanden. Det knytter stærke venskaber, og nærheden og intensiteten døgnet rundt i 13-24 uger giver et kendskab til andre og sig selv, som de fleste oplever som en særlig styrke efter højskoleopholdet.

Ikke uddannelse, men dannelse

Rødding Højskole vil med sin undervisning ikke blot dygtiggøre eleverne, men de vil også med fagene bidrage til en tolkning af tilværelsen og meningen med livet. Højskolen tilbyder lange kurser forår og efterår - typisk for unge mennesker. Der undervises på fem hovedfag: Litteratur & Horisont, Musik - Hands On!, Design & Innovation, Journalistik & Mellemøsten samt Politisk perspektiv og USA. Foruden tilbydes mere end 45 sidefag. Høj faglighed og faglig glæde er undervisningens særkende.

Hygge på Rødding Højskole

Udtalelser fra elever om, hvad højskolen har betydet for dem

"Det er rigtigt fedt at være ude på landet, nu hvor jeg selv kommer fra storbyen. Her møder man mange forskellige mennesker fra hele Danmark. Da højskolen har en bred vifte af fag, møder man også mennesker med mange forskellige interesser, som man ellers ikke ville møde. Og sammen finder vi et fælles grundlag for at leve op og ned af hinanden. Det er fedt at være sammen med alle disse typer af mennesker, da det også udvider ens horisont og interessefelt." Maja Viktoria Mikkelsen, musik-elev foråret 2017.

''Jeg har valgt højskolen, fordi jeg stod i en situation, hvor jeg var startet på en uddannelse som viste sig ikke at have min interesse. Derfor stod jeg i en situation, hvor jeg ikke viste, hvad jeg så skulle gøre med mit liv og tænkte, at et højskoleophold måske var en mulighed. Det kan godt være, at højskolen ikke kan fortælle mig hvad jeg skal med mit liv, men jeg tror et ophold kan hjælpe mig med at finde ud af, hvem jeg er, og hvad jeg er interesseret i''. Frederik Bertil Næsby, politik-elev foråret 2017.

"Vi får nogle forskellige tekster i forskellige genrer, og så arbejder vi med dem. Vi undersøger, hvad der er iøjnefaldende ved teksten og prøver derefter at karakterisere den, og på den måde prøver vi sammen at finde frem til essensen. Den måde man griber teksten an på - hvor vi arbejder med hvad der synes specielt ved teksten og prøver at trække noget ud af det - synes jeg er meget anderledes fra tidligere arbejdsmetoder. I gymnasiet ledte man ofte efter det rigtige svar. Her er der ikke noget rigtigt svar, men kun forskellige mulige tolkninger.

Det bedste ved faget er, at man kommer så vidt omkring. Jeg er vant til at læse lidt ældre klassisk og ofte amerikansk litteratur. Så at få udvidet horisonten og få indblik i noget nyere litteratur, synes jeg er rigtigt fedt og arbejdsmetoden har gjort, at jeg godt kunne finde på at arbejde indenfor faget litteratur senere hen." Esben Just, litteratur-elev foråret 2017.

Rødding Højskole        
Højskolens ugekurser giver ny energi 

Henover året udbydes der cirka 30 ugekurser med emner inden for litteratur, filosofi, musik, sang og kunst. Den muntre alvor er kodeordene, og måske derfor er Rødding Højskole en af Danmarks mest besøgte højskoler på de korte kurser. Det er typisk et mere modent publikum, der kommer for en uge ad gangen. De kommer for at fordybe sig i et emne, få inspiration til hverdagen og for at møde nye mennesker. Men mange vælger også en uge på højskole for gennem foredrag og debat, sang og samvær at få lejlighed til at stikke et spadestik dybere, end arbejdslivet og mediedækningen giver en mulighed for.

"Jeg tror det for os alle betød meget at røre de dybere strenge i livet, at høre foredrag, fortællinger og en prædiken, som rækker ud over det daglige, og som også gav indhold i de samtaler vi havde med hinanden. Derved blev selve samværet en vigtig del af opholdet. Der var flere der sagde, at samværet på dette kursus havde været bedre end på andre kurser de havde været på.

Sangen understregede som altid, at vi var et fællesskab. Sammen om noget der var større end os selv. … Maden på Rødding Højskole er eminent. Den er sund, veltillavet, varieret og helt utrolig lækker. Dertil anrettet smukt af nogle søde og venlige medarbejdere." Søren Tang Sørensen, kursist 2017.

Højskoleelever

Lokalt kultursted

Rødding Højskole var ingenting uden sin egn. Mange frivillige giver en næve med på højskolen, som til gengæld lukker dørene op for lokalsamfundet til mere end 100 kulturelle arrangementer om året. Hvert år er der stort anlagte arrangementer 4. maj og Grundlovsdag.

"Jeg er selv udrundet af en slægt, der var med til både at starte Rødding Højskole og Rødding Frimenighedskirke. Min familie flyttede fra Fyn i 1852 for at komme tættere på højskolen, da de havde hørt, at det var et oplysende sted. De kom selv fra indre mission og rejste nu til et grundtvigsk sted.

Selv kommer min kone og jeg på højskolen 15-20 gange om året til nogle af de mange foredrag, ligesom vi er blandt de mange frivillige, der kommer to dage om for- og efteråret for at hjælpe til med at holde skolens udearealer." Peter Fredslund, Sønder Hygum.

"Hvis vi ikke havde højskolen, så var der ikke så meget, der hed Rødding by. Den sætter sit præg på byen, og der sker hele tiden noget aktuelt, vi kan komme til. Den er bare en del af byen - ligesom de unge, der giver noget dejligt liv til byen.

Højskolen betyder rigtig meget for mig og min mand. Vi er en del af de frivillige, der passer udearealerne. Vi kommer cirka fire gange om året. Det er en lidt af en oplevelse i sig selv, da vi er 37 frivillige, og der er stor opbakning til det. Vi kommer snart igen, og det er faktisk meget berigende for os at mærke den stemning, der findes der. Det har vi gjort i 11 år, så allerede inden Mads og Anja kom til. Det betyder meget for os, at vi har været med til at forskønne området." Dana Larsen, Rødding.

Forfatter: Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole
Rødding Højskoles hjemmeside