Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales i to rater (januar og juli) til de foreninger, der selv står for lønudbetalingen.

10 procents-puljen udbetales til samtlige foreninger i januar.

For 40 procents-puljen gælder:

  • De foreninger, der selv administrerer lønudbetalingen, beslutter selv, om der skal anvendes op til 40 procent af den resterende pulje til fleksible tilrettelæggelsesformer.
  • De foreninger, hvor Vejen Kommune foretager lønudbetalingen kan efter anmodning få op til 40 procent af den resterende pulje udbetalt, men såfremt Vejen Kommune skal varetage lønudbetalingen, sker det ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning som lektioner à 45 minutter.

Afregning for undervisning under fleksible tilrettelæggelsesformer opgøres på særskilt skema som supplement til opgørelse over almen undervisning.