Tilsyn

Der vil blive foretaget stikprøver hos tilskudsmodtagerne. Det vil sige, at der indkaldes supplerende oplysninger, herunder dokumentation for, hvorledes tilskud er anvendt, kvitteringer for deltagernes indbetalinger til initiativtagerne, lønudbetalinger og kursusbeskrivelser der matcher indholdet.

Såfremt en stikprøve viser uoverensstemmelser, der ikke er forklarlige, vil der kunne kræves dokumentation fire år tilbage.

Der vil ske både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Ved ansøgning om godkendelse fra en ny forening inviterer administrationen til møde, hvor vedtægten gennemgås og aktiviteter mm. drøftes.