Revision af regnskab

Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Grænsen for krav om registreret revisor til revision af foreningers regnskaber er en årlig tilskudsstørrelse på kr. 300.000.