Regnskab: Undervisning

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende revideret regnskab samt handicaperklæring. Det skal tydeligt fremgå, hvordan de ydede tilskud er anvendt.

Foreninger, der selv står for lønudbetalingen, skal endvidere oplyse, hvor meget der er udbetalt i løn til undervisning – fordelt på undervisningsformer.