Regnskab: 40 procent-puljen

Inden udgangen af marts måned det efterfølgende kalenderår skal samtlige tilskudsmodtagere indsende revideret regnskab.