Pensionistrabat

Pensionistrabatten udgør 5 kr. pr. undervisningslektion og gives til personer (ikke førtidspensionister), der er fyldt 65 år og som er bosiddende i Vejen Kommune ved kursets start.

Tilskuddet gives alene til egentlige kurser under folkeoplysningsloven (ikke foredrag og debatskabende aktivitet).

Pensionistrabatten fratrækkes ved indbetaling af kursusgebyr til aftenskolen.

To gange om året (december og juni) indsender aftenskolen deltageroplysninger, herunder fuldt cpr. nr. og kvitteringer, der viser kursusgebyret samt tilskuddet for de personer, der opfylder kravene til nedsat deltagerbetaling. Vejen Kommune vil herefter udbetale tilskuddet til aftenskolen.