Mellemkommunale betalinger

Efter takster fastsat af Kommunernes Landsforening.

Sammen med indsendelse af regnskab, skal der for deltagere fra andre kommuner indsendes oplysninger om navn, ti-cifret CPR-nummer og bopælskommune på kursets startdato.