Markedsføring

Der ydes årligt et tilskud på kr. 10.000 til fælles hjemmeportal og til fælles markedsføring af alle aftenskoler i kommunen. Beløbet administreres af Aftenskolernes Samråd og udbetales i januar.

Det er ikke en betingelse at være medlem af samrådet. Aftenskolernes Samråd fremsender regnskab for tilskuddets anvendelse til Vejen Kommune med skæringsdato 31. december.