Lokaler

Offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed.

Hvis ikke der kan stilles egnede offentlige lokaler til rådighed, ydes der 75 procent af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr.