Kommunen står for lønudbetalingen

Foreninger, for hvem kommunen står for lønudbetaling, skal for hvert hold, der anmodes om lønudbetaling for, indbetale henholdsvis 2/3, 1/9 og 2/7 af lønnen.

Indbetalingen skal ske i forbindelse med anmodningen om lønudbetalingen.