Gennemgang af regnskab

April – juli vil regnskaberne blive gennemgået som kontrol for, at det, man har søgt tilskud til, er i overensstemmelse med aktiviteten for tilskudsåret.

Såfremt der ikke er afviklet undervisning/afholdt lønninger i et omfang af mindst den størrelse, til hvilket der er bevilget tilskud, vil det for meget udbetalte beløb blive opkrævet hos initiativtageren/modregnet i næste udbetaling.

Regnskaberne offentliggøres på kommunens hjemmeside - skriv ikke cpr-numre på regnskabet.