Ansøgning om tilskud

Hvert år, senest den 31. oktober, indsendes ansøgning om tilskud til aftenskoleundervisning til det efterfølgende budgetår.

Ansøgningen indeholder oplysning om senest afsluttede regnskabsårs lønudgifter opgjort pr. tilrettelæggelsesform samt begrundet budget for tilskudsåret. Der søges samtidig om tilskud til lokaler.

Forvaltningen tilser, at de indsendte ansøgninger er realistiske og sender forslag til fordeling af midlerne til høring i Aftenskolernes Samråd. Herefter foretager Folkeoplysningsudvalget endelig fordeling af tilskuddet.

Inden årets udgang modtager aftenskolerne meddelelse om det kommende års tilskud.