40 procents-puljen

40 procent af det resterende tilskud til undervisning kan anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer. Lederhonorar kan max. udgøre 20 procent.
Tilskudsprocenterne følger den øvrige undervisning med 1/3, 5/7 og 8/9.

Der fastsættes ikke maksimumsgrænse for gennemsnitlig timesats.

Opgørelse af timetallet ved fleksible tilrettelæggelsesformer sker ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning som lektioner à 45 minutter.

Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt.

Der aflægges særskilt regnskab for puljen, bilag skal medsendes.