10 procents-puljen

10 procent af det udmeldte tilskud reserveres til debatskabende aktiviteter.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Overtro
 • Behandling
 • Underholdning
 • Valgkampe
 • Forkyndelse
 • Befordring af deltagere
 • Forplejning og overnatning
 • Materiel af blivende værdi for alle
 • Entréudgifter.

Der kan uden særlig dokumentation anvendes:

 • 10 procent til administration
 • 20 procent til markedsføring
 • 20 procent til lederhonorar.

Grænsen for uforbrugte midler, der kan overføres til efterfølgende budgetår fastsættes til kr. 3.000. Beløbet kan kun overføres et enkelt år.

Der aflægges særskilt regnskab for puljen.