Tilskud til energirenovering

Ansøg om tilskud til energirenovering

Sådan behandles ansøgningen

Ansøgninger behandles individuelt, indtil midlerne er uddelt. Ansøgninger bliver behandlet af Udvalget for sundhed, kultur og fritid, og følgende kriterier ligger til grund for vurderingen:

 • At du som ansøger har indhentet minimum to tilbud.
 • At du som ansøger kan redegøre for, hvor stor energibesparelsen er - for eksempel antal sparede kWh eller kubikmeter.
 • At du som ansøger kan redegøre for cirka hvor stor en årlig økonomisk besparelse tiltaget giver.

Du skal udfylde ansøgning senest den 25. i en måned, så de kan behandles på udvalgsmødet i den efterfølgende måned. Ansøgere kan forvente at få besked senest en uge efter udvalgsmøde. Her kan I se, hvornår udvalget holder møde.

Vær opmærksom på, at udvalget eventuelt kan bede om yderligere informationer i forbindelse med deres behandling af ansøgningen.

Ansøg om tilskud til energirenovering

Disse punkter skal du svare på 

 • Ansøger og kontaktperson
 • Hvilket tiltag ønsker I at lave?
 • Hvornår I vil sætte det i gang?
 • Hvor stor er besparelsen i kWh/kubikmeter/liter...?
 • Hvor stor er besparelsen i kroner og ører?
 • Hvad koster tiltaget i alt?
 • Hvor meget søger I om?
 • Hvilke to tilbud har I indhentet?
 • Har I søgt tilskud andre steder?
 • Hvad er jeres samlede egenfinansiering på?
 • Hvor mange likvide midler har I til rådighed?
 • Hvorfor har I brug for tilskud?

Vær opmærksom på, at du ikke får tilsendt en kvittering på mail, når du har udfyldt formularen men selv skal gemme/printe kvitteringen, når den kommer op på skærmen til sidst. 

Ansøg om tilskud til energirenovering