Midlertidig overnatning

Ved midlertidig overnatning af flere end 10 personer i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, skal du anmelde det til Trekantbrand senest 14 dage før arrangementet. Du kan ikke benytte Netforvaltning til disse ansøgninger. Du skal udfylde en blanket, som du finder her på Trekantbrands hjemmeside.

Ved overnatning af mere end 50 personer, skal du vedlægge en belægningsplan. Se her, hvad den skal indeholde (bilag 11d) 

De regler, der skal overholdes for, at der må overnattes i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, er følgende:

  • Kortvarigt ophold på op til 5 døgn
  • Tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder
  • Ved overnatning af mere en 150 personer, skal der være mindst én vågen vagt
  • Ordensregler om forebyggelse af brand
  • Brand- og evakueringsinstruks

Ovennævnte regler gælder altid – også når færre end 10 personer overnatter i lokalet.