Midlertidig overnatning

Overnatning for færre end 10 personer

Midlertidig overnatning for op til 10 personer i en bygning kræver ikke tilladelse.

Overnatning for flere end 10 personer

Midlertidig overnatning for flere end 10 personer må kun ske i bygninger, der i forvejen er omfattet af "Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v.", og hvor der sker regelmæssige brandsyn.
Du skal søge "Trekantområdets Brandvæsen om tilladelse til hvert enkelt overnatningsperiode.

Ansøgningen skal indsendes senest 10 arbejdsdage før den første overnatning.

Du ledes videre til Trekantbrands hjemmeside her.

Har du spørgsmål kan du kontakte  Trekantområdets Brandvæsen på telefon 76 81 08 00.