Midlertidig camping

Spejdere og lignende organisationer

  • Campingområder med et samlet areal på højest 3.000 m², skal opfylde kravene i afsnit 5.3 i bekendtgørelsen.
  • Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse.
  • Campingpladser større end 50.000 m² eller campingplads til flere end 2.500 personer stilles der særlige krav til efter en nærmere risikovurdering, kontakt kommune.

Du kan læse mere om hvilke vilkår der gælder for et sådan arrangement i denne vejledning

Andre midlertidige campingpladser

  • Andre campingområder på op til 1.000 m², skal overholde bestemmelserne i afsnit 6.3 i bekendtgørelsen
  • Andre campingområder på over 1.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse (Teknik).
  • Campingpladser større end 50.000 m² eller campingplads til flere end 2.500 personer stilles der særlige krav til efter en nærmere risikovurdering, kontakt kommune.

Areal ejet af kommunen

Hvis du vil etablere en midlertidig campingplads på arealer der er ejet af kommunen, skal du søge om lån af området her.

Arealer der er privat ejet

Hvis du vil etablere en midlertidig campingplads på arealer der er privat ejet, skal du søge om tilladelse via den elektroniske blanket der er linket til i infoboksen til højre. HUSK - du skal have en skriftlig tilladelse med grundejerens underskrift på.