Forsamlingslokaler - ansøgning

Hvis du skal afholde et offentligt arrangement i et forsamlingslokale til flere end 150 personer, skal du søge om tilladelse til det ved Trekantområdets Brandvæsen.

  • Diskoteker
  • Bierfest
  • loppemarked
  • julemesse
  • udstillinger
  • koncerter

Pladsfordelingsplan

Hvis der til lokalet findes bordopstillinger/stoleopstillinger m.v. der allerede er godkendt, kan du på ansøgningen henvise til planens nummer.

Hvis du skal benytte dig af en helt ny opstilling skal du lave en tegning over lokalet med din opstilling optegnet. Denne plan skal være enten målfast eller målsat, således at vi kan se at du overholder de krav der er til en pladsfordelingsplan.

Ansøgning om anmeldelse af arrangementer

Planen kan enten sendes til Myndighed@trekantbrand.dk  eller du kan sende den til

Trekantområdets Brandvæsen
Myndighed
Norgesvej 1
7100 Vejle