Idræts- og foreningsaktiviteter under Covid-19

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræt

Kulturministeriet, DGI og DIF er d. 13/5 kommet med nye retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter. De nye retningslinjer betyder at udendørs idrætsaktiviteter godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

Forudsætningen for at gå i gang med udendørs idrætsaktiviteter er, at I som forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

I Vejen Kommune har vi hele tiden fulgt de anbefalinger Sundhedsstyrelsen, DGI og DIF er kommet med, og det gør vi selvfølgelig også denne gang.

DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt er følgende:

 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Udendørs idræt med kropskontakter er tilladt, hvis der er tale om sporadisk kropskontakt. Opfordringen er at minimere andelen af træningstid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Udendørs idrætter med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lignende på tværs af foreninger eller i egen forening.
 • Udendørs idræt med kropskontakter f.eks. udendørs varianter af boldspil som fodbold, håndbold, beachvolley, basketball osv. Der kan igangsættes spilrelaterede aktiviteter i boldspillene, når de generelle sundhedsmæssige retningslinjer overholdes og andelen af træningstid med kropskontakt begrænses.
 • Udendørs idrætter uden kropskontakt kan genoptage turneringsvirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis (f.eks. i tennis, ridning og sejlsport).
 • Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (f.eks. gymnastikredskaber til spring).
 • Kampsportsaktiviteter og dans kan dyrkes udendørs uden kropskontakt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (f.eks. måtter).
 • Der må bruges fælles bolde i den udendørs idræt. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Der skelnes ikke mellem til lands og til vands.
 • Der skal være en træner / frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om træning / aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent for administrativt arbejde.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

 Generelle anbefalinger og retningslinjer:

 • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 10 personer
 • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85 %) tilgængeligt.
 • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Der vil være stor forskel fra idræt til idræt og fra forening til forening, hvordan det skal føres ud i praksis. Derfor skal hver enkelt forening overveje, hvordan den vil og kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis. Vi opfordrer desuden til, at man holder sig orienteret hos sit specialforbund, da de vil komme med supplerende og idrætsspecifikke anbefalinger.

Indendørs fritids- og idrætsfaciliteter er stadig ikke tilgængelige.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan genåbne sine udendørs aktiviteter i foreningen, eller har behov for råd og vejledning, er man velkommen til at kontakte os.

Casper Rasmussen 79 96 63 80  / casr@vejen.dk
Helle Hansen 79 96 63 85 / heha@vejen.dk
Lasse Roost Rasmussen 79 96 63 36 / larr@vejen.dk

Udendørs arealer ved skoler og daginstitutioner

Skoler og daginstitutioner er startet op og bruger i større omfang end normalt udearealerne. For alle udendørs idrætsanlæg i nærheden af skoler og dagtilbud gælder, at skole- og dagtilbudsbørn har fortrinsret alle hverdage fra 8-15. Hvis foreningen har udendørsaktiviteter i tilknytning til en skole og/eller daginstitution skal denne kontaktes forud for opstart af aktiviteter ift. en lokal aftale omkring brug af udendørsarealerne.

Det glæder os i Vejen Kommune, at det er muligt for nogle af vores mange foreninger at påbegynde genåbningen. Til de foreninger, som ikke kan leve op til retningslinjerne for udendørs aktivitet, må vi bede jer om forsat at være tålmodige og holde jer orienteret om den videre udvikling.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan genåbne sine udendørs aktiviteter i foreningen, eller har behov for råd og vejledning, er man velkommen til at kontakte os.

Casper Rasmussen 79966380  / casr@vejen.dk
Helle Hansen 79966385 / heha@vejen.dk
Lasse Roost Rasmussen 79966336 / larr@vejen.dk

Tilskud, kompensation og minimering af tab

Regeringen har udvidet og ændret i kompensationsordningen for arrangementer. Det betyder, at ordningen forlænges så den gælder fra 6. marts og frem til 31. august, og samtidig bliver deltagergrænsen med tilbagevirkende kraft sænket fra 1000 til +350 deltagere. Forsat gælder det at ordningen kun dækker de tab, der har været forbundet med et planlagt arrangement og ikke et forventet overskud.

For dem af jer, der har mulighed for det, anbefaler vi at søge arrangementskompensation og/eller lønkompensation.

DGI har lavet en rigtig fin guide, som giver svar på de fleste spørgsmål, og ellers vil vi opfordre jer til at orientere jer hos jeres organisation eller specialforbund. 

Møder og generalforsamlinger

Grundet myndighedernes forbud mod alle forsamlinger på mere end ti deltagere frem til 13. april, opfordrer vi jer til at udsætte generalforsamling, bestyrelsesmøder og andre møder i denne periode. Også selvom der er færre end ti deltagere.

DGI har beskrevet, hvordan man som forening kan afholde en online generalforsamling. Det kræver dog, at det fremgår af foreningens vedtægter, at sådan en kan afholdes. Husk, at I uanset situationen skal indkalde til generalforsamling efter de gældende varslinger i vedtægterne.

Der findes mange forskellige digitale løsninger, som eksempelvis Skype og Zoom, der gør det muligt at holde online møder. Vi vil opfordre jer til at undersøge muligheden for at afholde møderne online, så I kan forsætte jeres foreningsaktiviteter bedst muligt.

Online fællesskab og nye muligheder

Selvom Corona-situationen på mange måder er en udfordring, kan det også være en mulighed for jeres forening til at tænke i nye muligheder.

Vi har i krisetider endnu mere behov for det fællesskab, som foreningslivet tilbyder. Overalt i landet er der opstået nye online fællesskaber gennem eksempelvis livestreaming af træning, gåture med indsamling af skrald og hjælpenetværk af frivillige.

Vi vil opfordre jer til at overveje hvilke af jeres aktiviteter, der kan forsætte eller nytænkes i et online format. Der er en mulighed for at tænke ud af boksen, finde nye muligheder for jeres forening, og måske endda tilgå en ny målgruppe af potentielle medlemmer, I ellers ikke ville ramme.

Vi har samlet en række af links til inspiration for jeres forening:
Firmaidrættens gode corona-råd
Digitale løsninger for foreninger
Online træningsfællesskab
Online fællesskab
Nytænkning af holdsport
Webinar om at afholde online træning 22/4
Aktive sammen - hver for sig
Online fodboldtræning
Nytænkning af holdsport
Guide til online møder