Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsaktiviteter

Kulturministeriet er 7/6 2020 kommet med nye retningslinjer for idræts- og foreningsaktiviteter. De nye retningslinjer betyder at både udendørs og indendørs aktiviteter godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at i som forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt er følgende:

 • Idræts og foreningsaktiviteter kan gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Herunder er grundelementerne i prioriteret rækkefølge:
  • Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
 • Forud for genåbning skal foreningen/-faciliteten sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er vådservietter og/eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.
 • Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for de gældende restriktioner for forsamlingsfriheden pt. max 50 personer.
 • Sundhedsstyrelsens afstandskrav er pt. 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum/udendørs aktiviteter. Dog bør der være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved aktiviteter med kraftig udånding.
  I situationer hvor det er vanskeligt at overholde afstandskravet, anbefales at foreningen/faciliteten overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden at kontakter særlig ansigt-til-ansigt kontakt.
 • Idrætsaktiviteter med kropskontakter tilladt, forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 50 personer til stede på det samme idrætsanlæg/areal, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
 • Derudover forudsætter den gradvise genåbning, at den nødvendige rengøring er tilstede udendørs som indendørs. Denne rengøring omfatter: Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer; Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt; Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr
 • Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • DIF/DGIs retningslinjer for idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer.

Genåbningen afhænger af de aktiviteter man som forening/facilitet afvikler og der vil derfor være forskel på hvordan retningslinjerne skal føres ud i praksis. Derfor skal hver enkelt forening/facilitet overveje, hvordan den vil og kan genoptage sine aktiviteter på forsvarlig vis. Vi opfordrer desuden til at man holder sig orienteret hos sit specialforbund/organisation, da de vil komme med supplerende og aktivitetsspecifikke anbefalinger.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man kan genåbne sine aktiviteter, eller har behov for råd og vejledning, er man velkommen til at kontakte os.

Casper Rasmussen 79 96 63 80  / casr@vejen.dk
Helle Hansen 79 96 63 85 / heha@vejen.dk
Lasse Roost Rasmussen 79 96 63 36 / larr@vejen.dk