Foreninger og fritidsguidning

Miniton

Hvad er foreningernes rolle

Fritidsguidning

Som udgangspunkt vil I primært få kontakt til en frivillig fritidsguide, som kontakter jer om specifikke tilbud, der kan passe til barnet. Der bliver lavet en aftale om første træning og modtagelse af barn og forældre – fritidsguiden er med de første gange, hvis det er nødvendigt.

Fritidsguiderne kan også søge om kontingent- og udstyrsmidler hos BROEN Vejen, som fortsat er stedet hvor I også som foreninger kan hjælpe familierne med at søge midler.

Få selv uddannet en fritidsguide

Foreningerne må meget gerne selv finde en eller flere fritidsguide(r) som kan være behjælpelig i lokalområdet. Vedkommende vil blive uddannet på lige vilkår med de øvrige frivillige fritidsguider og blive en del af netværket, der udveksler erfaringer og bliver undervist i, hvordan de bedst guider børn og familier ud i fritidslivet.

Økonomisk støtte

Søg hos BROEN Vejen, som giver tilskud til kontingent og udstyr til børn 6-17 år.

BROEN giver mulighed for følgende ansøgere: en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver osv, frivillig i klub/forening, frivillig fritidsguide, der fungerer som bindeled mellem familien og BROEN Vejen.

For flygtningefamilier kan der søges om støtte i Fritidspuljen.

Fritidspuljen - det skal du vide, før du søger

  • Ansøgning på vegne af barnet kan indsendes af forældre eller af en kontaktperson til (fx en frivillig eller kommunal medarbejder).
  • Kontaktpersoner skal udfylde ansøgningen sammen med, eller med samtykke fra, barnets forældre eller værge.
  • Før du udfylder ansøgningen, skal du finde ud af, hvilken aktivitet barnet vil gå til og aftale opstart med foreningen.
  • Hav oplysninger om barnets fulde navn, cpr-nummer, nationalitet, aktivitet og forening klar - Privatlivspolitik, Dansk Flygtningehjælp
  • Bemærk at værdibeviset udløber 3 måneder efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke Fritidspuljen om støtte, før du har aftalt opstart i foreningen.

Har du flere spørgsmål kontakt:
Koordinator for fritidspas
Karin Thade Petersen
sikker post til Kultur & Fritid (som borger)
eller
sikker post til Kultur & Fritid (som forening eller virksomhed)
tlf. 20 59 09 19