Forældre og børn

Fodbold

Fritidsguiden kan hjælpe med at finde ud af, hvad barnet har lyst til, og hvad der er af muligheder – også muligheder for hjælp til kontingent og udstyr.

Det er vigtigt, at I som familie støtter op om barnets fritidsaktivitet så meget som muligt, og meget gerne tager med en af de første gange.

Ansøgning om fritidsguide kan ske sammen med en fagperson, men I er også velkomne til selv at søge om en fritidsguide, hvis jeres barn/børn ikke går til noget i fritiden.

Ansøg om fritidsguide

Apply for spare time activities guidance

I vil blive kontaktet af en frivillig fritidsguide, som vil aftale et møde hos jer.

Hvis I har yderligere spørgsmål om ordningen, er I velkomne til at kontakte:
Koordinator for fritidspas
Karin Thade Petersen
sikker post til Kultur & Fritid (som borger)
eller
sikker post til Kultur & Fritid (som forening eller virksomhed)
tlf. 20 59 09 19

Beskrivelse af et typisk forløb

Hvis det er et spørgsmål om økonomisk støtte til kontingent og/eller udstyr til børn 6-17 år, kan der søges direkte hos BROEN Vejen.

Her kan I dog ikke søge direkte som forældre, men skal have f.eks. en fritidsguide eller en fra foreningen til at søge for jer.

Eksempel på forløb med fritidsguidning:

Fagperson aftaler med familien, at der søges om fritidsguidning.

Fritidsguide kontakter familien og aftaler første møde. Sammen finder de ud af hvilket tilbud der passer til barnet/den unge.

Fritidsguide kontakter foreningen og aftaler første træning og følger barnet og familien til første træning.

Fritidsguiden følger eventuelt også til anden og tredje træning, så barnet og familien er trygge i opstartsfasen.

Fritidsguiden følger op med familien på barnets deltagelse i fritidsaktiviteten efter tre og seks måneder.