Fagpersoner

Økonomisk støtte:

Hvis det udelukkende drejer sig om økonomi er der flere muligheder:

Søg hos BROEN Vejen, som giver tilskud til kontingent og udstyr til børn 6-17 år.

Søg tilskud hos BROEN Vejen

BROEN giver mulighed for følgende ansøgere: en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver osv, frivillig i klub/forening, frivillig fritidsguide der fungerer som bindeled mellem familien og BROEN Vejen.

For flygtningefamilier kan der søges om støtte i Fritidspuljen.

Søg Fritidspuljen (flygtningefamilier)

Fritidspuljen - det skal du vide, før du søger

 • Ansøgning på vegne af barnet kan indsendes af forældre eller af en kontaktperson til (fx en frivillig eller kommunal medarbejder).
 • Kontaktpersoner skal udfylde ansøgningen sammen med, eller med samtykke fra, barnets forældre eller værge.
 • Før du udfylder ansøgningen, skal du finde ud af, hvilken aktivitet barnet vil gå til og aftale opstart med foreningen.
 • Hav oplysninger om barnets fulde navn, cpr-nummer, nationalitet, aktivitet og forening klar.
  Privatlivspolitik, Dansk Flygtningehjælp
 • Bemærk at værdibeviset udløber 3 måneder efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke Fritidspuljen om støtte, før du har aftalt opstart i foreningen.

Fritidsguidning:

Fritidsguiderne er et tilbud som støtter børn og unge i at starte til en fritidsaktivitet.

Tilbuddet om fritidsguidning er målrettet børn og unge mellem 0 og 18 år, som ikke allerede er en del af fritidslivet, og som har brug for støtte i en opstart.

Hjælp familien og ansøg om fritidsguidning

(Engelsk version af ansøgningsskema)

Hvilke fagpersoner kan sammen med forælderen tilmelde til fritidsguidning:

 • Daginstitutionsledere
 • Dagplejekonsulenter
 • Familiekonsulenter
 • PPR medarbejdere
 • Skoleledere
 • Lærere
 • Trivselsvejledere
 • Socialrådgivere
 • SSP medarbejdere
 • Sundhedsplejersker
 • UngVejen
 • Videncentermedarbejdere

Eksempel på forløb med fritidsguidning:

Fagperson aftaler med familien, at der søges om fritidsguidning.

Fritidsguide kontakter familien og aftaler første møde. Sammen finder de ud af hvilket tilbud der passer til barnet/den unge.

Fritidsguide kontakter foreningen og aftaler første træning og følger barnet og familien til første træning.

Fritidsguiden følger eventuelt også til anden og tredje træning, så barnet og familien er trygge i opstartsfasen.

Fritidsguiden følger op med familien på barnets deltagelse i fritidsaktiviteten efter tre og seks måneder.

Har du flere spørgsmål kontakt:
Koordinator for fritidspas
Karin Thade Petersen
sikker post til Kultur & Fritid (som borger)
eller
sikker post til Kultur & Fritid (som forening eller virksomhed)
20 59 09 19